Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Văn Lãng (PC Lạng Sơn) thay thế 1361 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa

Để nâng cao tỷ lệ thu thập truyền số liệu đo xa, nâng cao năng suất lao động, Điện lực Văn Lãng (PC Lạng Sơn) đã thực hiện nhiều giải pháp giúp nâng cao tỷ lệ thu thập số liệu các công tơ sau trạm biến áp công cộng lên >98%.

trong Văn LãngĐiện lực Văn Lãng ra quân triển khai thực hiện thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa

Hiện nay, Điện lực Văn Lãng đang quản lý vận hành tổng số là 16.208 công tơ bán điện, trong đó còn 2.319 công tơ một pha cơ khí và 22 công tơ ba pha cơ khí cần thay thế bằng công tơ điện tử. Nhằm đẩy nhanh quá trình thay thế công tơ điện tử để đồng bộ trong công tác quản lý vận hành và quản trị hệ thống, đồng thời thực hiện tốt công tác “Chuyển đổi số”, Điện lực Văn Lãng đã chủ động đề xuất với lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) phê chuyệt kế hoạch thay công tơ điện tử có đo xa năm 2022 theo các đợt để đồng thời vừa đảm bảo công tác dịch vụ khách hàng, vừa triển khai thay công tơ theo đúng tiến độ, từng bước xóa bỏ hoàn toàn công tơ cơ khí thay bằng công tơ điện tử có đo xa giúp tăng độ chính xác và minh bạch trong hoạt động quản lý, mua bán điện.

 trong Văn Lãng 1Công nhân điện lực Văn Lãng triển khai lắp đặt công tơ vào hòm tại các tổ quản lý cấp 5     Theo đó, Điện lực đã triển khai xây dựng kế hoạch công việc cụ thể, chi tiết theo từng đợt cấp vật tư; Phân tích các số liệu tỷ lệ đường truyền đọc xa của từng trạm biến áp, kiểm tra thực tế trên thực địa và sơ đồ kết dây một sợi, thứ tự từng khách hàng mua điện theo Chương trình Quản lý khách hàng CMIS3.0… Kế hoạch triển khai tổ chức thi công lắp đặt công tơ đo xa trên lưới điện nhịp nhàng, đồng bộ, áp dụng các giải pháp quyết liệt, sau khi lắp đặt xong các thiết bị, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, khắc phục các lỗi về kỹ thuật đọc số liệu tự động, cập nhật các vị trí bổ sung mới các bộ khuếch đại tín hiệu (BKD), Bộ tập trung thu thập dữ liệu (DCU) vào sơ đồ 1 sợi thuộc các trạm biến áp chuẩn từng vị trí trên sơ đồ, khớp với thực tế tại hiện trường lưới điện hiện hữu, thực hiện cập nhật ngay vào chương trình quản lý đo xa. Đến hết Quý I/2022, Điện lực Văn Lãng đã thực hiện thay thế 1.361 công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa. Tính đến nay, hệ thống thu thập dữ liệu đọc đo xa sau trạm biến áp công cộng của Điện lực Văn Lãng đạt tỷ lệ 98,06% về công tơ; 98,09% về bộ khuếch đại tín hiệu (BKD) và 100% bộ tập trung (DCU).

Để thích nghi với điều kiện làm việc trong trạng thái “bình thường mới” do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Điện lực Văn Lãng đã ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý vận hàng hiệu quả, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ điện để sẵn sàng đáp ứng mục tiêu “Chuyển đổi số”, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động trong đơn vị.

Phùng Hiếu – ĐL Văn Lãng, PC Lạng Sơn