Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi số

Xác định nguồn nhân lực quản lý vận hành thiết bị luôn luôn phải đáp ứng được như cầu công việc, làm chủ thiết bị, làm chủ công nghệ, đặc biệt phải đáp ứng việc chuyển đổi số hiện nay. Ngày 28/7/2022, tại Trạm 110 kV Gò Trẩu, thành phố Tuyên Quang, Tổ thao tác lưu động số 1 thuộc Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang đã tập huấn, hướng dẫn trực tiếp cho các ca trực nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ công nhân viên về sử dụng máy phóng điện cục bộ, Camera nhiệt và cập nhật số liệu thu thập được lên phần mềm Pmis và phần mềm số hóa.

Tiếp tục thực hiện chủ đề "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Tuyên Quang, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang đã và đang triển khai áp dụng việc chuyển đổi số sử dụng các phần mềm Pmis, ECP, D- Office, phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới điện, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật như hệ thống SCADA điều khiển - giám sát (từ xa), thu thập - xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu giúp công tác quản lý vận hành đạt hiệu quả, từng bước hướng tới xây dựng và quản lý vận hành lưới điện thông minh.               

Doi 110 phat trien nhan luc 1 Hướng dẫn cách sử dụng thiết bị 

Bằng kiến thức đã được tấp huấn do Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức và kinh nghiệm sử dụng thiết bị đo phóng điện cục bộ đa năng XDP-II. Anh Nguyễn Quốc Khải, tổ Phó Tổ thao tác lưu động số 1 đã truyền đạt những tính năng khi sử dụng hợp bộ thiết bị đo phóng điện cục bộ đa năng XDP-II, Camera nhiệt. Sau đó anh đã hướng dẫn cho các cặp ca đo thực hành trên các thiết bị và phân tích, đánh giá kết quả “sức khỏe” của thiết bị theo thang điểm và hướng dẫn cập nhật kết quả dữ liệu đo được lên phần mềm Pmis và phần mềm số hóa.

Dai dien doi 110 phat trien nhan luc Hướng dẫn kiểm tra máy cắt với sensor TEV tại máy cắt 973 để xác định cường độ điện từ trường của phóng điện cục bộ

Doi 110 phat trien nhan luc 5
Hướng dẫn cách quét sensor parabol chống sét, sứ cách điện để xác định vị trí phóng điện cục bộ, hồ quang điện trong không khí

Anh Trần Xuân Hiền, tổ Trưởng Tổ thao tác lưu động số 1 cho biết: Máy phóng điện cục bộ PD và Camera nhiệt được Công ty trang bị từ năm 2020, trong thời gian vừa qua Tổ thao tác lưu động số 1 đã sử dụng máy phóng điện cục bộ PD và Camera nhiệt để chuẩn đoán “sức khỏe” thiết bị. Đã phát hiện được một số đầu cáp co ngót ngoài trời không đạt tiêu chuẩn vận hành, phát hiện được điểm phát nhiệt tại mối nối tiếp xúc, từ đó lập kế hoạch để xử lý kịp thời ngăn chặn được sự cố thiết bị. Trước đây máy phóng điện cục bộ PD và Camera nhiệt mới được trang bị chỉ do cán bộ kỹ thuật và các tổ Trưởng, tổ Phó Tổ thao tác lưu động sử dụng. Giờ đây để phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực, đáp ứng công việc trong ca trực cùng chương trình chuyển đổi số, đơn vị đã huấn luyện, hướng dẫn cho 100% công nhân viên trong đơn vị xử dụng thành thạo máy phóng điện cục bộ PD, Camera nhiệt và cập nhật lên phần mềm Pmis và phần mềm số hóa.

Việc đào tạo kỹ năng làm việc và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để ứng dụng công nghệ cao vào công tác quản lý vận hành các trạm 110 kV là yếu tố quan trọng, hình thành nên đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, làm chủ thiết bị, làm chủ công nghệ công nghệ số, bảo đảm tiến độ chương trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Tuyên Quang./.

Trương Bảo Thạch - Đội QLVH LĐCT, PC Tuyên Quang