Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hiệu quả từ chuyển đổi số tại PC Hà Giang

Thực hiện Chương trình về chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực như kỹ thuật, an toàn, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, quản lý thiết bị, vật tư và công nghệ thông tin, tài chính kế toán, đầu tư xây dựng, văn phòng… Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, sáng kiến về chuyển đổi số.

DSC03048

Các Điều độ viên trong ca trực điều hành lưới đện tại Trung tâm Điều khiển xa PC Hà Giang

Xác định lĩnh vực kỹ thuật, an toàn được ưu tiên hàng đầu, đến hết tháng 6 năm 2022, Công ty đã hoàn thiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thiết bị nhất thứ, nhị thứ lưới điện 110kV và chuẩn hóa cây lưới điện 110kV. Đối với đường dây trung áp, trạm biến áp, rà soát, cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu các thiết bị máy biến áp, tụ bù, DCL, Recloser, tủ RMU. Hiện 100% thiết bị nhất thứ, nhị thứ, đường dây, các thiết bị phụ trợ 110kV và thiết bị trung thế đã cập nhật đủ thông tin. Xây dựng, triển khai Đề tài tính toán tổn thất điện năng NEMO để tính toán tổn thất điện năng cho lưới trung áp hàng tháng, từ đó, đánh giá trạng thái vận hành của thiết bị trên lưới điện trung áp và khoanh vùng tổn thất điện năng, đưa giải pháp để thực hiện. Thực hiện dự án GIS để chuẩn hóa dữ liệu đường dây, trạm biến áp và thiết bị trên phần mềm bản đồ số GIS phục vụ công tác chuyển số liệu sang phần mềm Bản đồ số GIS mới. Cập nhật đầy đủ thông tin các trạm biến áp, máy biến áp, đến nay tỷ lệ thu thập dữ liệu online đạt trên 97%. Thực hiện số hóa theo dõi phóng điện cục bộ cáp trung thế, tủ trung thế, đường dây và trạm biến áp, sổ ghi thông số vận hành Trạm biến áp, sổ theo dõi sự cố, theo dõi nhiệt độ mối nối, khắc phục tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện…

1_20220630152316

Ký kết hợp tác với các đơn vị viễn thông trên trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong lĩnh vực Công nghệ thông tin 

Song song với việc đưa công nghệ số vào công tác quản lý kỹ thuật, lĩnh vực kinh doanh và Dịch vụ khách hàng cũng đã được thực hiện chuẩn hóa 100% thông tin khách hang, số hóa hợp đồng mua bán điện; thực hiện lắp đặt 100 % hệ thống đo xa cho hơn 1.700 công tơ đầu nguồn trạm công cộng và chuyên dùng, tỷ lệ online đạt 96.81%; lắp đặt xong 100% công tơ điện tử và hệ thống đo xa được phân bổ năm 2021, nâng tỷ lệ công tơ đo xa hoàn toàn đạt 93.03%, với 139.557 công tơ. Đối với dịch vụ điện theo phương thức điện tử, Công ty luôn đạt tỷ lệ cao hàng tháng từ 99% đến 100%; dịch vụ điện tử cấp độ 4 đạt từ 85 đến 96%, hoàn thành vượt kế EVNNPC hoạch giao...

CAC KY SU VAN HANH TRAM 110KV

Kiểm tra hệ thống điều khiển thông minh tại trạm biến áp 110kV Hà Giang

Bên cạnh đó, trong công tác tài chính kế toán, Công ty đã vận hành chính thức các quy trình cấp phát, giải ngân, mua sắm, thanh lý tài sản, chi phí điện mặt trời mua ngoài, thẩm tra quyết toán..., cùng với đó, Công ty đã thực hiện 100% quy trình quản lý hợp đồng, giải ngân, số lượng hồ sơ dự án mới được giao đã cập nhật trên phần mềm IMIS; thực hiện 100% đấu thầu qua mạng với các gói thầu thực hiện theo hình thức chào cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi… trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

2_20220630152329

Nhân viên điện lực huyện Quang Bình - PC hà Giang hướng dẫn khách hàng sử dụng hình thức giao dịch đện tử về các dịch vụ điện 

Ông Hoàng Văn Hưng, Phó Giám đốc PC Hà Giang cho biết: Ngay từ khi có chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của EVN, của EVNNPC cũng như của tỉnh Hà Giang, chúng tôi đã ý thức rõ và xác định tầm quan trọng, lợi ích  của việc chuyển đổi số trong quản lý, vận hành lưới điện, trong sản xuất kinh doanh, những năm qua và ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã tập trung nhân lực, vật lực cho công tác chuyển đổi số. Đến nay, chuyển đổi số tại PC Hà Giang đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ chuyển đổi số, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị đã có bước tiến nhanh, bền vững và hiệu quả, mang lại ngày càng nhiều lợi ích về  kinh tế, kỹ thuật và giá trị mới phục vụ khách hàng và người dân. Cũng từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình chuyển đổi số xuyên xuốt của Chính phủ, của ngành và của địa phương.

Chung Chí Kiên - PC Hà Giang