Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hoàn thiện hệ thống lưới điện thông minh là cơ sở chuyển đổi số trong quản lý vận hành cung cấp điện

Hệ thống lưới điện trung thế khu vực huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) trong những năm qua đã được Công ty Điện lực Hải Phòng đầu tư cải tạo, nâng cấp theo hướng hiện đại. Hiện đã có 6 lộ đường dây được cải tạo nâng cấp chuyển cấp điện áp từ 10kV sang 22kV với khối lượng chiều dài hàng trăm km, lắp đặt 10 máy cắt Recloser tự động đóng lặp lại tại các đầu nhánh đường dây, ranh giới giữa Điện lực với Điện lực.

MC CX1  Máy cắt Recloser tự động đóng cắt kết nối các lộ đường dây 22kV khi cần

Năm 2021 PC Hải Phòng đã đầu tư dự án cải tạo chuyển cấp điện áp 35kV sang 22kV, xóa bỏ toàn bộ lưới 35kV mà chuyển sang lưới 22kV trên toàn bộ khu vực huyện Kiến Thụy với khối lượng khoảng 20km bao gồm cả đường dây cáp ngầm và đường dây nổi trên không, giá trị ước khoảng gần 100 tỷ đồng. Sau nhiều tháng thi công cùng với sự sâu sát phối hợp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng đến nay công trình đang được gấp rút hoàn thành.

Cáp 35kV.1Công nhân Điện lực thi công hàn nối cáp ngầm 300mm²/22kV

Với sự quyết liệt chỉ đạo của Công ty Điện lực Hải Phòng, sự sâu sát tận tâm của Điện lực Kiến Thụy, Ban quản lý dự án lưới điện Hải Phòng đã ngày đêm cùng với nhà thầu thi công đến ngày 21/11/2021 đã đóng điện thành công, an toàn kết nối các lộ đường dây 475E2.15 với 372E2.14 nhánh Ngũ Đoan.

kt13Hội đồng nghiệm thu cấp Công ty nghiệm thu dao và đường cáp ngầm kết nối đường dây 475E2.15 với 372E2.14 nhánh Ngũ Đoan

Sau khi đóng điện kết nối đường dây 475E2.15 với 372E2.14 nhánh Ngũ Đoan sẽ tạo thành mạch vòng liên thông cấp điện ổn định cho khoảng 5.000 hộ dân các xã Tân Trào, Ngũ Đoan phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh đoạn cuối nguồn của đường dây 373E2.14 cũ, đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên toàn bộ hệ thống, giảm thời gian mất điện, giảm tổn thất điện năng, ổn định điện áp lưới điện khu vực huyện Kiến Thụy./.

Phạm Ngọc Tải - PC Hải Phòng

;