Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

NPCIT tích cực chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số là xu hướng được sự quan tâm của các tổ chức, công ty và của cả chính phủ. Chuyển đổi số cho phép đổi mới hoạt động quản lý, điều hành hệ thống của doanh nghiệp. Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích như cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời. Trước xu hướng đó, Công ty Công nghệ thông tin đã và đang thực hiện đầu tư, bổ sung công cụ và chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống công nghệ thông tin của NPC.

Hiện nay, NPCIT với nhiệm vụ vận hành 16 hệ thống truyền dẫn bao gồm: tại 20 Trần Nguyên Hãn (8 thiết bị DWDM và 3 thiết bị SDH), tại Linh đàm (3 thiết bị SDH), tại Cửa Bắc (1 thiết bị SDH), tại Bắc Sơn – Lạng Sơn (1 thiết bị SDH) và thực hiện quản lý, cấu hình, khai thác, điều hành tập trung toàn bộ hệ thống truyền dẫn của Tổng công ty với 90 thiết bị DWDM/SDH.

Đối với hệ thống mạng IP liên tỉnh, NPCIT đang quản lý hệ thống thiết bị Switch tập trung, Router phục vụ mạng WAN SXKD và WAN HTĐ với 103 thiết bị. Bên cạnh đó, NPCIT thực hiện tổ chức giám sát, phát hiện sự cố cho hơn 600 switch access của mạng IT và OT nội tỉnh. 

Trong công tác vận hành hạ tầng CNTT với mục tiêu tập trung trực 24/7 tại Datacenter quản lý vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng tại Datacenter và phòng máy chủ 20 TNH đã đặt ra cho Công ty CNTT một bài toán làm sao có thể giám sát, quản lý, vận hành tập trung toàn bộ hệ thống thiết bị phần cứng (Server ảo, server vật lý, switch, firewall, storage,…), hệ thống phần mềm dùng chung của (CMIS, ERP, IMIS, PMIS, HRMS, EOF, OMS) và 57 phần mềm dùng riêng của NPC với các lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ khách hàng, lĩnh vực kỹ thuật an toàn, lĩnh vực tài chính quản trị. 

Với vai trò NPCIT là đơn vị quản lý vận hành hệ thống VT&CNTT lõi của EVNNPC. Trong những năm qua, NPCIT nhận thức rõ tính chất, vai trò và tầm quan trọng trong công tác vận hành hệ thống VTDR và CNTT ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ khách hàng, đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh cũng như vận hành hệ thống điện của NPC. Do đó, đứng trước bối cảnh của CĐS, công tác vận hành của NPCIT đã từng bước điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ VT&CNTT quản lý với số lượng lớn thiết bị, phần mềm, trên phạm vi rộng khắp 24 tỉnh miền Bắc đảm bảo ổn định, an toàn, tin cậy và vẫn đảm bảo ATTT.

Hệ thống thiết bị truyền dẫn SDH/DWDM với số lượng lớn tại các đơn vị và 16 hệ thống tập trung do NPCIT quản lý được sử dụng phần mềm U2000 được triển khai trên Datacenter và trung tâm truyền dẫn tại 20 Trần Nguyên Hãn với nhiệm vụ quản trị, giám sát, cấu hình cho toàn bộ thiết bị trên hệ thống. 

Sơ đồ quản lý tuyến truyền dẫn của NPC

1 so do truyen dan

Các phần mềm giám sát, quản lý phần tử mạng, quản lý log, quản lý ứng dụng…cũng đã được trang bị và thiết lập triển khai tại Datacenter và phòng máy chủ ghóp phần cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác để cán bộ quản trị vận hành hệ thống giám sát từ xa, đảo bảo tính liên tục, sẵn sàng trong công tác vận hành, nâng cao khả năng phát hiện, phân tích, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sự cố/vấn đề/thay đổi của dịch vụ CNTT.

Ngoài ra, NPCIT đã chủ động triển khai xây dựng phần mềm quản lý sự cố VTDR cho phép thông tin xuyên suốt từ cấp đơn vị quản lý đường dây thiết bị đến Tổng công ty với đa dạng hóa hình thức truy cập hệ thống như WEB, ứng dụng trên thiết bị di động đáp ứng được việc thông tin xuyên suốt, nhanh chóng huy động nguồn lực thực hiện xử lý các sự cố trên hệ thống. 

2-2

Đặc biệt, nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống dịch vụ CNTT ổn định, đáp ứng được yêu cầu của kinh doanh, NPCIT đã thực hiện triển khai các phần mềm quản lý dịch vụ service desk đồng thời ban hành các quy trình cấu hình quản lý tài sản dịch vụ CNTT, quy trình quản lý dịch vụ, quản lý yêu cầu dịch vụ, quy trình quản lý danh mục và cam kết chất lượng dịch vụ CNTT… Đồng thời NPCIT đã chuyển đổi mô hình quản lý dịch vụ CNTT theo tiêu chuẩn ITIL/ISO 20000:2011, và sử dụng các hệ thống giám sát vận hành, quản lý chất lượng dịch vụ CNTT. 

Quy trình quản lý cấu hình tài sản sịch vụ CNTT

2-3

Chuyển đổi số là một quá trình chứ không phải đích đến. Do đó, NPCIT đã và đang từng ngày chuyển đổi, ứng dụng công nghệ CNTT trong chính công tác vận hành của đơn vị nhằm cung cấp dịch vụ CNTT tốt nhất đến NPC, các Công ty Điện lực, và Khách hàng góp phần cho công cuộc chuyển đổi số của NPC. 

Thanh Huyền, Phạm Hợi - NPCIT