Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Giang hoàn thành dự án “Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp tỉnh Bắc Giang 2021-2022” ứng dụng công nghệ số, kết nối lưới điện thông minh

Trong những năm qua, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn điện, độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trong việc lắp đặt các thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

PC Bắc Giang hoàn thành dự án “Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp năm 2021-2022 tỉnh Bắc Giang”. Quy mô dự án: lắp mới 2 Recloser (máy cắt) và 6 cầu dao có tải (LBS) trong 7 mạch vòng triển khai lưới điện thông minh (DMS); kéo 5km cáp quang trên cột hiện có để kết nối các bộ máy cắt, LBS về Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX) Bắc Giang; cấu hình và chạy chương trình DMS cho 7 mạch vòng trung áp; trang bị các thiết bị đầu cuối tại các Recloser, LBS để kết nối về TTĐKX; cài đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các bộ Recloser, LBS kết nối về TTĐKX trên phần mềm. Dự án được triển khai tại thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng. Dự án khởi công đầu tháng 5/2022, hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2022. Công ty Tư vấn điện miền Bắc là nhà thầu tư vấn thiết kế. Công ty cổ phần xây lắp điện 271 được lựa chọn là nhà thầu thi công xây lắp. 

20220906_P8 anh bai viet 1

Đội Sửa chữa Hotline thực hiện đấu nối thiết bị Recoser tại Thành phố Bắc Giang

Dự án này đã lắp đặt bổ sung các thiết bị hiện đại trên lưới điện hiện có, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện, tạo kết nối các mạch vòng lưới điện thông minh, vận hành hệ thống lưới điện linh hoạt, bảo đảm cấp điện ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng. Xác định rõ tầm quan trọng của dự án, Công ty đã dốc hết sức mình để đẩy nhanh tiến độ và kiểm soát chất lượng dự án. Phòng Quản lý đầu tư luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm tra và tổ chức nghiệm thu nghiêm ngặt từng chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng. Hằng ngày, bám sát hiện trường đôn đốc nhà thầu thi công, kiểm soát lắp đặt vật tư thiết bị trên lưới đúng kỹ thuật. Với đặc thù dự án là “Vừa xây dựng, vừa cải tạo nâng cấp lưới điện hiện có đang mang điện”, để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng cấp điện phục vụ khách hàng nên việc triển khai thi công khá phức tạp. Điều này đòi hỏi cán bộ quản lý dự án luôn sát sao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kiểm soát công việc ngay từ bước khảo sát lập phương án tổ chức thi công. Công ty đã chỉ đạo đơn vị thi công phát huy tối đa biện pháp thi công Hotline (lắp đặt, đấu nối thiết bị vào đường dây trong khi đường dây vẫn đang truyền tải điện), nhằm bảo đảm cấp điện liên tục cho khách hàng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hiện trường, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng phương án được duyệt đảm bảo an toàn và chất lượng. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, dự án được triển khai đạt tiến độ cao, hoàn thành vượt tiến độ gần một tháng.

20220906_P8 anh bai viet 2

Cán bộ TTĐKX thực hiện kiểm soát, phân tích thông số hệ thống lưới điện từ xa

Ngay sau khi dự án hoàn thành, các thiết bị Recloser, LBS đã được kết nối về TTĐKX. Từ đó việc thu thập thông tin, phân tích các thông số dữ liệu trên hệ thống điện, đến công việc thao tác đóng, cắt, phân đoạn cô lập xử lý sự cố lưới điện, chuyển đổi phương thức cấp điện trong khu vực hoàn toàn được điều khiển từ xa. Từ việc đẩy mạnh công tác đầu tư, ứng dụng công nghệ số đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành Điện.

Đoàn Quốc Ánh - PC Bắc Giang