Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Kạn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhờ đẩy mạnh số hóa dịch vụ điện năng

abbcd8c510f1d3af8ae0 CBCNV PC Bắc Kạn tích cực tuyên truyền khách hàng, người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 

Thời gian qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn công tác dịch vụ khách hàng tại PC Bắc Kạn đã từng bước được nâng cao nhờ triển khai nhiều giải pháp số hóa dịch vụ điện năng, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, giám sát và tiếp cận các dịch vụ điện. 

Hiện nay, bên cạnh chuyển đổi từ in hóa đơn tiền điện bằng giấy sang hóa đơn điện tử; từng bước thay thế lắp đặt công tơ cơ khí sang công tơ điện tử đo xa, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử… Hết tháng 5 năm 2022, đơn vị đã lắp đặt thay được 7.129 công tơ, đạt 74,24% kế hoạch NPC giao năm 2022 (9.603 cái); trong đó công tơ 1 pha thay được 6.487, đạt 68,02% kế hoạch năm 2022 (9.537 cái); công tơ 3 pha thay được 642 cái, đạt 972,73% kế hoạch năm 2022 (66 cái). PC Bắc Kạn đã tập trung thu thập, chuẩn hóa các thông tin của lưới điện và khách hàng tại hiện trường, số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, thông tin khách hàng trên hệ thống CMIS 3.0. Công ty đã thực hiện số hóa trên 96 nghìn hợp đồng mua bán điện, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng trên chương trình phần mềm và hiện trường với 1200 trạm biến áp, đạt tỷ lệ 100%.

Với nhiều giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền tuyên truyền và triển khai dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tổng số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt của PC Bắc Kạn là 82.604/93.991 hóa đơn (đã trừ khách hàng không có hóa đơn) đạt tỷ lệ 87,89%. Tỷ lệ tiền thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là 94,97%.

Chăm sóc khách hàng qua Zalo cũng là một trong các giải pháp được PC Bắc Kạn đẩy mạnh vừa nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng, vừa tối ưu hóa chi phí. Theo đó, mỗi CNCNV đều tích cực vận động khách hàng, người thân đăng ký nhận tin nhắn chăm sóc khách hàng của Điện lực qua Zalo. Đến Tháng 5 năm nay đã có 44.271/ 95.860 khách hàng đăng ký nhận tin nhắn qua Zalo, đạt tỷ lệ 46,18%. Với một tỉnh miền núi, khách hàng còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận internet thì kết quả này phần nào thể hiện những nỗ lực của PC Bắc Kạn trong công tác này.

Có được những kết quả trên là nhờ Ban Lãnh đạo Công ty  đã có sự chỉ đạo quyết liệt, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị thực hiện công tác số hóa dịch vụ điện năng như: Cấp điện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; Cấp điện theo phương thức điện tử và điện tử hóa toàn bộ quá trình cấp điện; Tiếp nhận và xử lý thông tin qua Tổng đài CSKH 19006769, nhận tin nhắn qua zalo, phối hợp tốt với các tổ chức trung gian thu hộ tiền điện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt… Từ đó đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng, cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 

Thời gian tới, Công ty Ðiện lực Bắc Kạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh số hóa vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tập trung nỗ lực chuyển tải thông tin dịch vụ của ngành Điện, giúp khách hàng nhận thức được lợi ích về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; đồng thời giúp khách hàng thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng mua bán điện. Cùng với đó đơn vị sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Hoài Phong – PC Bắc Kạn