Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Bắc Kạn tích cực chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

  Thực hiện chuyển đổi số trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn đơn vị, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Số hóa dữ liệu; Số hóa quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh truyền thông tới khách hàng sử dụng điện; đào tạo sử dụng phần mềm số hoá các quy trình nghiệp vụ của EVNNPC… bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực.

b466e0efd39618c84187Ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai Chương trình số hóa QTKD&DVKH tại Điện lực Thành phố Bắc Kạn

Đến tháng 10 năm 2021, PC Bắc Kạn đã thực hiện chuyển đổi số 95.773/95.773 hợp đồng mua bán điện, đạt tỷ lệ 100%. Thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có thể đọc xa là 65.051/96.699 công tơ, đạt tỷ lệ 67,27%; phấn đấu đến năm 2022 sử dụng 100% công tơ điện tử có đo xa đưa vào kinh doanh bán điện. Thực hiện cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt tỷ lệ 97%, triển  khai dịch vụ cấp độ 4 đối với các trường hợp phát sinh chi phí đối với khách hàng đạt tỷ lệ 99,54 %. Thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng trên chương trình phần mềm và hiện trường 1.082/1.197 trạm biến áp, đạt tỷ lệ 91,77%.

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí khi đăng ký sử dụng các dịch vụ về Điện, PC Bắc Kạn đã tuyên truyền vận động người dân, khách hàng thực hiện mở tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ để thực hiện được các thủ tục hành chính đối với các cơ quan nhà nước liên quan. Khách hàng, người dân còn dễ dàng đăng ký sử dụng 12 dịch vụ điện do ngành cung cấp. Ngoài ra khách hàng còn có thể gọi điện đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006769, truy cập website https://cskh.npc.com.vn/ để được đăng ký và hướng dẫn khi có nhu cầu về điện.

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021 trong công tác thu nộp tiền điện, Công ty Điện lực Bắc Kạn xem đây là một trong những nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm vì vậy đơn vị đã triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền để khách hàng và người dân có thể thánh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng, chính xác và an toàn như: Trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking, Internet Banking, Ví điện tử, Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi, thanh toán trực tuyến trên Website, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ảnh 1 (6)  Công nhân Điên lực Pác Nặm hướng dẫn khách hàng thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện triển khai việc Số hóa quy trình kinh doanh và Dịch vụ khách hàng: Với 5 quy trình được số hóa thành công (Quy trình quản lý hợp đồng IPP và thanh toán tiền mua điện IPP; Báo cáo quản lý hợp đồng, thu nộp; Báo cáo hỗ trợ điều hành; Báo cáo quản lý đo đếm; Quản lý công tác dịch vụ khách hàng) mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc xây dựng đã gia tăng rất nhiều lợi ích cho khách hàng; đảm bảo sự công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, việc số hóa đã từng bước thay đổi thói quen, giúp khách hàng làm quen với việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến của ngành Điện trên môi trường số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bắc Kạn kỳ vọng sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của người dân và khách hàng sử dụng điện; góp phần vào chuyển đổi số toàn diện mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tổng công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra.

Trung Hậu – PC Bắc Kạn