Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Nam chuyển đổi số bao trùm mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong tất cả các quy trình hoạt động của ngành Điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc xác định mục tiêu chuyển đổi số là hướng tới khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm phục vụ. Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã triển khai kế hoạch công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu chuyển đổi số một cách toàn diện bao trùm mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Theo đó, Công ty Điện lực Hà Nam chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm của quá trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022, thực hiện một cách đồng bộ công tác số hóa dữ liệu đầu vào, số hóa quy trình trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác triển khai hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, tự động hóa. CĐS 1

Ông Vũ Anh Phương - Phó TGĐ EVNNPC cùng đoàn công tác đến làm việc và chỉ đạo tại buổi thí nghiệm mạch vòng tại TTĐKX Hà Nam

Trong đó, việc số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ trên các lĩnh vực: tài chính kế toán, quản lý kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã được thực hiện. Từ trong giao dịch nội bộ đến các tiện ích tương tác với khách hàng đã được thực hiện trên không gian số. Các công việc trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành trên nền tảng số giúp nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, kiểm soát tốt tổn thất điện năng, giảm suất sự cố lưới điện và rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Các tiện ích số hóa trong công tác dịch vụ khách hàng tạo thuận lợi cho khách hàng, rút ngắn thời gian cung cấp các dịch vụ điện, giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng một cách tự động, chính xác, mọi lúc, mọi nơi góp phần nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện. 

Hạ tầng máy chủ và lưu trữ đặt tại Tổng công ty và Công ty đã đáp ứng tốt việc triển khai, khai thác các ứng dụng phần mềm dùng chung: ERP, CMIS, IMIS, HRMS, Eoffice3, OMS, GIS, ECP, BI, KPI… và các chương trình chuyển đổi số. Đến hết 2022, hệ thống hội nghị truyền hình tại PC Hà Nam hiện có đầy đủ các thiết bị, đáp ứng đồng thời 02 phiên họp chất lượng HD từ Tổng công ty tới các Công ty Điện lực và Đơn vị cấp 4.

Đến nay, Công ty đã tập trung số hóa tất cả dữ liệu đầu vào của các phần mềm quản lý về vật tư, lý lịch thiết bị, công trình đầu tư xây dựng, thông tin khách hàng, thông tin người lao động. Trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành, việc số hóa dữ liệu trong dự án quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) được thực hiện bằng phiếu khảo sát và các biểu mẫu. Các trạm biến áp 110kV tài sản ngành điện được cấu hình SCADA và chuẩn hóa dữ liệu; Số máy biến áp đã cấu hình thông số đo lường đạt tỷ lệ 100% trên chương trình PMIS đã hoàn toàn trùng khớp với chương trình quản lý MBA và đúng với thực tế quản lý vận hành đối với 100% trạm biến áp mới và đường dây đã được cập nhật...

CĐS 3

Công tác thi công Hotline, vệ sinh Hotline được đẩy mạnh áp dụng trên lưới điện

Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng như: Số hóa các dịch vụ điện, số hóa hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ), triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ điện ngay tại hiện trường bằng thiết bị di động, ký hợp đồng điện tử đối với khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt sau trạm công cộng, sử dụng các công cụ Zalo, Face book... để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. PC Hà Nam giao các đơn vị thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng trên CMIS với 1971 TBA công cộng và 1309 TBA chuyên dùng đạt tỷ lệ 100% kế hoạch Tổng công ty giao; số hóa  toàn bộ 302.065 hợp đồng HĐMBĐ của khách hàng sinh hoạt. Ngoài ra, PC Hà Nam cũng chỉ đạo các đơn vị  thực hiện xong việc lắp đặt công tơ điện tử và nâng cao tỷ lệ đo xa qua modem đối với TBA công cộng và trạm chuyên dùng với tỷ lệ kết nối thường xuyên duy trì trên 95%.

Bằng cách phát triển hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa, PC Hà Nam đã mang các công cụ hỗ trợ ứng dụng hạ tầng đo đếm đến với mọi người, mọi nơi và trên bất kỳ thiết bị nào. Từ những kết quả đã đạt được, PC Hà Nam quyết tâm thực hiện thành công công tác chuyển đổi số phát triển hệ thống đo đếm từ xa và đạt mục tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử giai đoạn 2020-2025 của EVN đặt ra. 

CĐS 4

Quản lý vận hành, bảo dưỡng TBA tại khu công nghiệp

Cùng với đó, các giải pháp này đã và đang cung cấp cho cán bộ quản lý công cụ khai thác dữ liệu trực quan, phân tích dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết, dự báo xu hướng, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ để hỗ trợ công tác điều hành, ra quyết định kịp thời trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển của ngành Điện. 

CĐS 5

Áp dụng phần mềm hệ thống văn phòng điện tử Digital Office (D-Office) tại tất cả các đơn vị 

Với mục tiêu số hóa toàn bộ các quy trình/chu trình nội bộ, PC Hà Nam đã tiến hành số hóa và đưa vào vận hành tại tất cả các đơn vị phần mềm số hóa quy trình thuộc 03 lĩnh vực là: Tài chính kế toán, lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ khách hàng và lĩnh vực Kỹ thuật – An toàn. Công ty tiếp tục phối hợp triển khai số hóa quy trình thuộc các lĩnh vực Văn phòng, Kế hoạch, ĐTXD, Quản lý đấu thầu, Kinh doanh theo kế hoach của Tổng công ty. 

Về công tác an toàn thông tin. PC Hà Nam đã thực hiện triển khai đầy đủ các giải pháp phần cứng, phần mềm; các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng khi mọi hoạt động SXKD được đưa lên không gian số. Do vậy trong năm 2022 Công ty không có sự cố bị tấn công mã độc nghiêm trọng nào. 

Để đạt được các kết quả như vậy, đó là sự thay đổi từ nhận thức đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Hà Nam. Tại PC Hà Nam, các bước chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc được áp dụng sẽ giảm thiểu thủ tục, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây chính là nền tảng quan trọng để PC Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu đồng bộ, thống nhất, toàn diện nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu trong công tác quản lý điều hành, cung cấp thêm nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện. 

Ngô Thanh Tùng - PC Hà Nam