Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hà Nam triển khai số hóa mạch vòng lưới điện trung áp 35 KV, 22KV

Vừa qua, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) tiến hành chạy thí điểm mạch và đưa vào vận hành vòng trung áp (DMS) lưới điện trung áp, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác áp dụng chuyển đổi số lưới điện theo chủ trương và định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Picture4       Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám Đốc EVNNPC làm việc và chỉ đạo tại buổi thí nghiệm

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, việc chuyển đổi số được triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của ngành điện, đáp ứng dần lộ trình chuyển đổi số theo chủ trương của Chính phủ cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa ra. Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty Điện lực Hà Nam đã và đang nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi và từng bước áp dụng, tiến tới làm chủ công nghệ trong công tác điều khiển lưới điện trung thế 35kV, 22kV.

PC Hà Nam đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc triển khai áp dụng thí điểm điều khiển tự động cho đường dây mạch vòng xuất tuyến 471 E24.11 – 472 E3.5, mạch vòng xuất tuyến 474 E3.5 – 472 E3.5, mạch vòng xuất tuyến 474 E3.5 – 473 E3.5 thuộc địa bàn Điện lực Thành phố Phủ Lý quản lý. Khi vận hành thành công tự động mạch vòng này sẽ giảm thiểu thời gian tạm ngừng cấp điện khu vực do sự cố hay phân đoạn xử lý khi có sự cố, hoặc công tác trên lưới điện do việc đóng cắt các máy cắt, cầu dao phụ tải trên đường dây sẽ được thực hiện tự động hoàn toàn theo phương thức/kịch bản cấp điện đã lập trình sẵn.

Picture5     Hình ảnh chạy thử nghiệm mạch vòng tại Trung tâm Điều khiển xa Hà Nam

Việc triển khai áp dụng tự động hóa mạch vòng trung thế (DMS) có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho công cuộc chuyển đổi số trên lưới điện trung áp, hướng gần đến mục tiêu lưới điện thông minh mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc định hướng phát triển, đánh dấu bước đột phá về công nghệ và tư tưởng đổi mới, bắt kịp thời đại cách mạng công nghệ 4.0 của Công ty Điện lực Hà Nam trong mô hình sản xuất kinh doanh kiểu mới, tiến lên hiện đại, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Tạ Ngọc Hà -TTĐKX, PC Hà Nam