Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Hòa Bình đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng xu thế tất yếu trong cách mạng 4.0

Phát huy những kết quả đã đạt được trong chuyển đổi số (CĐS) của năm 2021, ngay từ đầu năm 2022, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã triển các giải pháp nhằm cụ thể hóa tám nhóm nội dung trên các mặt công tác SXKD.

Ông Nguyễn Ngọc Bình- Phó Giám đốc PC Hòa Bình cho biết: Năm 2022, Công ty phấn đấu cơ bản trở thành doanh nghiệp số theo định hướng chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: số hoá dữ liệu; số hoá quy trình nghiệp vụ; áp dụng công nghệ mới, tự động hoá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng hạ tầng đảm bảo CĐS; truyền thông và đổi mới sáng tạo. Đến nay, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực.

ảnh 1 chỉnhNhập liệu Quy trình giải ngân công tác tài chính kế toán.

Nổi bật như trong công tác số hóa dữ liệu, PC Hòa Bình đã hoàn thành số hóa trên 264 nghìn hợp đồng mua bán điện; chuẩn hóa và số hóa hồ sơ nhân sự, thông tin khách hàng; Điện tử hóa được trên 58% công tơ bán điện cho khách hàng. Đối với công tác số hóa quy trình nghiệp vụ, Công ty đã thực hiện chuẩn hóa và tạo đầy đủ các tài khoản hệ thống phần mềm số hóa lĩnh vực Tài chính – kế toán liên kết với hệ thống HRMS; vận hành chính thức hệ thống phần mềm số hoá các quy trình thuộc lĩnh vực Kỹ thuật – an toàn và các nhóm quy trình thuộc lĩnh vực Kinh doanh và dịch vụ khách hàng…

ảnh 2 chỉnh

 Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Theo Phó Giám đốc PC Hòa Bình, công tác chuyển đổi số đã giúp Công ty đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Theo đó, Công ty đã liên kết các ngân hàng, đơn vị trung gian, ví điện tử, thanh toán tiền điện qua tài khoản di động (mobile money) để đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Cụ thể, đến hết tháng 05/2022, Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt của Công ty đạt trên 59%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt trên 99%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,65%; Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ trên môi trường mạng đạt 75,59% và có trên 14,6 nghìn khách hàng đã thực hiện cài đặt App chăm sóc khách hàng, đạt 110,98% kế hoạch giao…

ảnh 3 chỉnh

Trung tâm Điều khiển xa điều hành hệ thống lưới điện của PC Hòa Bình

Ngoài ra, PC Hòa Bình tích cực đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới và tự động hóa trong sản xuất, kinh doanh. Như Trung tâm điều khiển xa đã ứng dung 02 mạch vòng (mạch 1 là: 371 E19.7 – 371 E19.2; mạch 2 là: 473 E10.1 – 477 E19.7) trong tự động hóa lưới điện trung áp DMS và đang triển khai Dự án đa chia, đa nối ở thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Trong công tác thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa, PC Hòa Bình hiện đang lắp đặt và khai thác sử dụng công nghệ 3G/GPRS qua hệ thống công tơ điện tử…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty điện lực Hòa Bình tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho CBCNV để thích ứng linh hoạt trong SXKD; Và hơn bao giờ hết đó là sự đoàn kết đồng lòng, dám thay đổi, đổi mới vì một PC Hòa Bình phát triển, hiện đại và chuyên nghiệp. 

Trần Thị Thúy Nga- PC Hòa Bình