Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai thực hiện chuyển đổi số trong công tác đấu thầu, tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Trong thời gian qua, thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Công ty Điện lực Lào Cai đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong lĩnh vực quản lý đấu thầu, nhận thấy hiệu quả thiết thực của đấu thầu qua mạng, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Lào Cai đã quyết tâm triển khai, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác chuyển đổi số. Theo đó 100% gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh đều được áp dụng đấu thầu qua mạng; đã công khai, minh bạch hóa thông tin về đấu thầu, giúp nhà thầu tiếp cận thông tin đễ dàng; tạo môi trường cạnh tranh, công bằng, bình đẳng; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí; lựa chọn được những nhà thầu có năng lực.

 ảnh 1

Thông báo mời thầu trên mạng

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” bên cạnh việc áp dụng triệt để công tác đấu thầu qua mạng, Công ty Điện lực Lào Cai đã chủ động, linh hoạt ứng dụng công nghệ trong quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, như thực hiện ký số; tiến hành thương thảo hợp đồng online với các nhà thầu, nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu không phải di chuyển trong điều kiện phong toả nhiều nơi do dịch bệnh, qua đó giúp công tác đấu thầu được triển khai thông suốt, không bị gián đoạn do đại dịch.

Bên cạnh đó, đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập và phê duyệt Hồ sơ mời thầu, thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định, đảm bảo khoa học, khách quan, phù hợp yêu cầu cụ thể từng gói thầu, không đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo sự cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng trong công tác đấu thầu, Công ty Điện lực Lào Cai đã triển khai văn hóa doanh nghiệp, văn hoá chuyển đổi số; chuẩn hóa đội ngũ làm công tác đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa; đảm bảo các cán bộ tham gia trực tiếp vào công tác đấu thầu có đủ trình độ, kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các quy định về đấu thầu.ảnh 2

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trước những khó khăn mà công tác đầu tư xây dựng phải đối mặt như thiếu hụt nhân công lao động, gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa, sự tăng giá đột biến của các nguyên vật liệu. Nhưng do làm tốt công tác đấu thầu, Công ty Điện lực Lào Cai tổ chức đấu thầu thành công 100% số lượng các gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu rất khả quan, lựa chọn được những nhà thầu có năng lực, qua đó 100% các dự án chống quá tải đã được đóng điện, đưa vào vận hành đúng kế hoạch, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân; đảm bảo ổn định về quốc phòng - an ninh – chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai./. 

 PC Lào Cai