Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Lào Cai: Tích cực chuyển đổi số nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ khách hàng

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, trong thời gian qua Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm cho thấy PC Lào Cai đã hoàn thành kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu được giao. Theo đó 100% khách hàng có yêu cầu về dịch vụ điện đều được thực hiện bằng phương thức điện tử bao gồm từ khâu cung cấp hồ sơ ban đầu đến ký kết hợp đồng mua bán điện. PC Lào Cai đã thành công trong việc đưa dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4, đó là khách hàng giao dịch không thông qua phòng giao tiếp khách hàng của Điện lực đồng thời thanh toán trực tuyến trong trường hợp sử dụng các dịch vụ có chi phí (như thay đổi vị trí đo đếm, dịch vụ dây ra sau công tơ…); tỷ lệ dịch vụ điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 91,01% vượt 51,01% so với kế hoạch giao; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng (web, email,  app…) đạt 48,72% vượt 5,02% so với kế hoạch giao; các chỉ tiêu về công việc hiện trường sử dụng thiết bị di động và cập nhật dữ liệu online, chỉ tiêu chuẩn hóa thông tin khách hàng đều đạt 100% kế hoạch giao. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm PC Lào Cai không phát sinh số hóa đơn tiền điện phải hiệu chỉnh sau khi phát hành; tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được Công ty thực hiện đúng thời gian cam kết đạt 100%.

z3599604934105_aff98f5de9b9646d720fb85b6575eab5

Nhân viên phòng kinh doanh hướng dẫn khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ tại trung tâm hành chính công 

Ông Hà Thượng Sỹ, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty chia sẻ: cho đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 71,86/72,4% kế hoạch Tổng Công ty giao; tỷ lệ khách hàng thanh toán bằng trích nợ tự động đạt tỷ trọng 20,07% tương ứng 111,13% kế hoạch Tổng Công ty giao trong năm 2022 (18,06%). Việc phát triển số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặc thông qua các đối tác thu hộ nhằm đảm bảo an toàn dòng tiền, thay đổi thói quen dùng tiền mặt, đảm bảo tỷ lệ và thời gian thanh toán 3 kỳ/tháng đã mở rộng đến khu vực nông thôn, các xã vùng sâu xa. 

Ông Trần Văn Bằng, Phó Giám đốc Công ty cho biết thêm qua thống kê rà soát PC Lào Cai về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch của 20 chỉ tiêu trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt có những chỉ tiêu đã tiệm cận hoặc đã về đích sớm so với kế hoạch cả năm 2022. Đầu tháng 7 năm 2022, PC Lào Cai đã thay thế chiếc công tơ cơ khí cuối cùng trên lưới điện bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa với tỷ lệ online là 98%, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong việc hiện đại hoá hệ thống đo đếm qua đó đảm bảo chính xác trong quá trình mua bán điện. 

z3599604928631_f4cee23e1511d0cd217f5966390f262a

Điện lực Bắc Hà thay thế những chiếc công tơ cơ khí cuối cùng 

z3599604925161_db8ca1d117a27e2b088498d70fc2a6e1

Chiếc công tơ cơ khí cuối cùng được tháo ra khỏi lưới điện Lào Cai

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của PC Lào Cai trong công tác chuyển đổi số nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, và đó là nền tảng để PC Lào Cai hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nguyễn Kiều Hưng – PC Lào Cai