Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Quảng Ninh: Những kết quả đạt được từ việc chuyển đổi số hệ thống đo đếm điện năng

Với những nỗ lực hướng tới là một doanh nghiệp số, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói chung, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) nói riêng đã ứng dụng một số thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động, góp phần cải thiện dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện trên địa bàn tỉnh. Công ty xác định chuyển đổi số cần xây dựng một hệ sinh thái kỹ thuật số mạnh mẽ, linh hoạt, đặt nền tảng cho tiến trình xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, tạo môi trường quản lý hiện đại, hòa nhập với nền kinh tế số, hiện thực quyết tâm vươn tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 và phát triển ngang tầm với ngành điện các nước tiên tiến trong khu vực.

Theo đó, các hoạt động quản lý thủ công bằng sổ sách, giấy tờ sẽ chuyển đổi sang quản lý bằng hình thức điện tử; các hoạt động chưa tự động được chuyển thành tự động; áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị trong toàn EVN.

Từ năm 2020, khi bắt tay vào triển khai lộ trình chuyển đổi số, Công ty đã thành lập Tiểu ban điều hành và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến 100% CBCNV để thay đổi tư duy, nhận thức và xác định chuyển đổi là trách nhiệm của toàn ngành, cũng như của từng CBCNV. Cùng với đó, PC Quảng Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định phần việc cụ thể trong lĩnh vực phát triển hệ thống đo đếm từ xa. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn kỹ năng thu thập, lắp đặt, sử dụng hệ thống đo xa cho cán bộ, công nhân viên gắn với từng vị trí công tác để có thể áp dụng ngay trong thực tế công việc.

2

                   Công nhân Điện lực Hạ Long lắp thiết bị đo xa cho công tơ điện tử.

Hiện nay, PC Quảng Ninh đã triển khai lắp đặt hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa tại 4933/4954 tổng số trạm biến áp, đạt tỉ lệ trên 99%. Tỉ lệ kết nối dữ liệu đo xa trung bình đạt trên 98%, qua đó, đã giảm thiểu các sai sót chủ quan, đảm bảo nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; Quản lý số liệu đo đếm, cũng như tỉ lệ tổn thất điện năng một cách trực quan nhất.

Đối với công tơ khách hàng sau trạm biến áp công cộng, Công ty đã triển khai lắp đặt được trên 230.000 công tơ điện tử trong tổng số 433.000 khách hàng mua bán điện. PC Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử trước năm 2025 đối với các thành phố lớn như: Hạ Long, Cẩm Phả… Đồng thời, Công ty cũng đặt mục tiêu hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử cho tất cả khách hàng mua bán điện trong giai đoạn 2021-2022.

Song song với công tác lắp đặt hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa, để hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ, PC Quảng Ninh đã không ngừng học tập, triển khai, áp dụng nhiều giải pháp phục vụ hệ sinh thái lưới điện thông minh, điển hình như: Hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm (MDMS) tại trạm biến áp 110 kV; Hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa công tơ sau các trạm công cộng như HHMRF, IFC...; Hệ thống giám sát chất lượng lưới điện hạ thế, hệ thống điều khiển tủ tụ bù hạ thế, hệ thống giám sát sự cố trên lưới điện trung thế, hệ giám sát và điều khiển phụ tải từ xa phục vụ quản lý nhu cầu điện (DRMS), hệ thống điều khiển từ xa dao cách ly/LBS trung thế...

Đây chính là nền tảng quan trọng để PC Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, hướng đến xây dựng một kho dữ liệu đồng bộ, thống nhất, toàn diện nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu trong công tác quản lý điều hành, cung cấp thêm nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện.

01

                 Công nhân Điện lực Tiên Yên lắp công tơ điện tử bằng phương pháp hotline.

Cùng với đó, các giải pháp này đã và đang cung cấp cho cán bộ quản lý công cụ khai thác dữ liệu trực quan, phân tích dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết, dự báo xu hướng, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ để hỗ trợ công tác điều hành, ra quyết định kịp thời trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển của ngành điện Quảng Ninh.

Trong những năm vừa qua, PC Quảng Ninh đã chủ động tham gia chuyển đổi số một cách toàn diện với quyết tâm cao để góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong toàn EVN nói chung và EVNNPC nói riêng. Nhiều nội dung nằm trong chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh điện năng cũng đã được Công ty tích cực ứng dụng công nghệ đo đếm từ xa trong quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng từ rất sớm.

Nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi số PC Quảng Ninh đã báo cáo EVNNPC về kế hoạch, lộ trình thực hiện đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ tập trung nghiên cứu, trao đổi để thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất từ Tổng công ty đến Công ty và các Điện lực trực thuộc. Bằng cách phát triển hệ thống đo đếm thu thập dữ liệu từ xa, PC Quảng Ninh đã mang các công cụ hỗ trợ ứng dụng hạ tầng đo đếm đến với mọi người, mọi nơi và trên bất kỳ thiết bị nào. 

 Từ những kết quả đã đạt được, PC Quảng Ninh quyết tâm thực hiện thành công công tác chuyển đổi số phát triển hệ thống đo đếm từ xa và đạt mục tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử giai đoạn 2020-2025 của EVN đặt ra.

 Hữu Luân - PC Quảng Ninh

;