Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Thái Bình: Trạm biến áp 110kV Long Bối được cải tạo nâng cấp trở thành trạm biến áp không người trực

Trạm biến áp 110 kV long bối được xây dựng từ năm 1975 và hoàn thành đưa vào vận hành năm 1976, thời điểm đó trạm biến áp 110 Long Bối là trạm biến áp được xây dựng đầu tiên ở tỉnh Thái Bình, do Trung Quốc thiết kế và xây dựng,  các thiết bị điện chủ yếu là do Trung Quốc sản xuất, thời điểm đó trạm biến áp 110 kV Long Bối thể hiện sự phát triển vượt bậc của tỉnh Thái Bình, mở đầu cho công cuộc  Điện khí hóa nông thôn tại tỉnh Thái Bình thời điểm đó, và cũng từ đó lưới điện huyện Đông Hưng cũng có sớm hơn các huyện khác, điện lúc đó chủ yếu cấp điện phục vụ cho nông nghiệp, các trạm bơm và các sân kho hợp tác xã. Trạm biến áp 110kV Long Bối gắn liền với sự phát triển đời sống, kinh tế xã hội của huyện Đông Hưng nói riêng và của tỉnh Thái Bình nói chung.

Trạm biến áp 110 kV Long Bối được cải tạo nâng cấp, phát triển theo nhu cầu của phụ tại, nó đồng hành với công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trải qua bao thời gian và sự phát triển từ năm 1976 cho tới ngày nay trạm 110 kV long bối  đã được cải tạo nâng cấp, trạm có 02 MBA với dung lượng; một máy 63 MVA 110/35/22 kV và một máy 40 MVA 110/35/22 kV cấp điện cho 4 lộ 35 kV và 06 lộ 22 kV, đã được đầu tư hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc, SCADA, camera giám sát.

z3412882493691_d8dca7d7d4af39eafe2eb4b008b70a3f

                  Trạm biến áp 110kV Long Bối xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng 

Từ cuối năm 2021 Trạm biến áp 110 kV Long Bối đã thực hiện không người trực, mọi điều khiển được thực hiện trên nền tảng số, đều do trung tâm  điều khiển xa thực hiện, khi cần thao tác thì  tổ thao tác lưu động mới thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Dũng Công nhân tổ thao tác nói “ Khi trạm biến áp 110kV Long Bối chưa chuyển đổi số, thời điểm cao nhất trạm có tới 20 CBCNV, trong đó có tới 4 CBCNV thay nhau làm công tác bảo vệ trực cả ban ngày và ban đêm, còn lại là CBCNV trực chính, trực phụ, trực thao tác sửa chữa, như vậy  việc phân công nhiệm vụ phức tạp, làm việc  vất vả, năng suất lao động thấp, sau khi trạm được sủa chữa nâng cấp dần dần, số lao động cũng dần giảm theo, đến thời điểm này chỉ cần vài người thực hiện công việc thao tác lưu động là đủ”.  

Thực tế trên cho thấy khi áp dụng công nghệ số tới đâu nó đã mang lại hiệu quả kinh tế đến đó, hiệu suất lao động tăng cao, làm việc tin cậy và hiệu quả.

z3412878379172_0ea3ad9e2134e45d73b3dfa326921ddf

    Trạm biến áp  không người trực 110kV Long Bối

Việt Nam là đất nước khát khao phát triển, đang trên đà phát triển và phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế, chính trị, đời sống trong thời đại 4.0. Trong thời gian gần đây, tại các phiên họp Chính phủ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thường nghe thấy khái niệm “chuyển đổi số”. Chính phủ Việt Nam đang ra sức đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có ngành Điện chúng ta. Công tác chuyển đổi số đã được EVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy công tác chuyển đổi số hiện nay hết sức cần thiết và rất quan trọng đối với tất cả các khâu trong chuỗi quản lý, sản xuất kinh doanh điện năng, nó mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, làm việc tin cậy, chính xác, an toàn và hiệu quả.

Hoàng Hùng - PC Thái Bình