Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Tuyên Quang: Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện chương trình “Chuyển đổi số” theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thời gian qua Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tăng cường ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong công tác số hóa dữ liệu. Một trong những giải pháp hiệu quả đó là ứng dụng công nghệ vào hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ công nhân viên tại Công ty.

Trước đây, để nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết về pháp luật, Công ty đã xây dựng một tủ sách pháp luật truyền thống đặt tại văn phòng. Tủ sách này, hằng năm sẽ được nhân viên quản lý mua bổ sung các bộ luật; văn bản pháp luật mới do nhà nước; Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành. Sau một thời gian thực hiện, việc xây dựng tủ sách pháp luật gặp nhiều bất cập. Việc quản lý, cập nhập sách thường xuyên tốn nhiều chi phí và cần nhiều thời gian do khối lượng lớn văn bản pháp luật được ban hành liên tục. Mặt khác, đối với cán bộ công nhân viên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thủ công các đầu văn bản và thời gian đi lại khi muốn nghiên cứu tìm hiểu về pháp luật.

Theo dõi tiếp thu bài phát biểu về chuyển đổi số  của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Để khắc phục những nhược điểm trên, tháng 7/2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đưa ra sáng kiến và triển khai xây dựng “ Tủ sách pháp luật điện tử” trên nền tảng internet, tích hợp vào website chung của công ty là: Pctuyenquang.npc.com.vn. Việc số hóa tủ sách pháp luật đã đem lại nhiều lợi ích cho Công ty Điện lực Tuyên Quang như: Giảm thời gian và không gian lưu trữ, giúp nhân viên dễ dàng quản lý và cập nhập bổ sung đầu sách, tạo ra nguồn dữ liệu mới có thể khai thác hay phạm vi tiếp cận lớn đến toàn thể người lao động trong đơn vị…. Mặt khác, đối với cán bộ công nhân viên sẽ không phải mất nhiều thời gian đi lại và tìm kiếm thủ công như trước đây mà chỉ cần một chiếc máy tính tại nơi làm việc hoặc qua điện thoại thông minh trong thời gian rảnh rỗi cũng có thể dễ dàng tìm đọc nghiên cứu các văn bản pháp luật mới nhất.

Sau một thời gian thực hiện “Tủ sách pháp luật điện tử” của Công ty Điện lực Tuyên Quang đã lưu trữ được gần 90 đầu văn bản, chủ yếu là các bộ luật hiện hành; Quy chế quản lý nội bộ do EVN hay EVNNPC ban hành; 100% các nội dung cần tuyên truyền phổ biến đều được đăng tải đầy đủ và đạt gần 1.000 lượt truy cập tham gia vào tủ sách trong năm 2021./.

Nguyễn Hoàng Phương Anh - PC Tuyên Quang
 

;