Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Phóng sự: Công ty Điện lực Hải phòng đẩy mạnh số hóa trong công tác kiểm tra giám sát

Sau 1 thời gian đưa vào vận hành ứng dụng kiểm tra giám sát MBĐ tại hiện trường, PC Hải Phòng đã tạo trải nghiệm số hóa cho người sử dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như giúp kiểm tra viên của ngành Điện nâng cao hiệu quả kiểm tra sử dụng điện, tính toán nhanh gọn, chính xác, công khai, minh bạch ngay tại hiện trường.

Truyền thông PC Hải Phòng