Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Thay đổi nhận thức người lao động - xu thế tất yếu trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là đề tài nóng nhất hiện nay được nhắc đến nhiều khi các thành tựu của khoa học công nghệ đang hiện diện trong mọi mặt đời sống. Trước tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp lại càng gia tăng hoạt động trên môi trường online. Dịch Covid-19 cũng chính là giọt nước tràn ly để mọi lĩnh vực của đời sống được số hóa, thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng tăng.

Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam nói chung, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng cũng là một phần tất yếu trong xu thế đó. Chuyển đổi số tại Tổng công ty, bao gồm nhiều lĩnh vực: Quản lý kỹ thuật, Đầu tư xây dựng, Văn phòng, Tài chính..., trong đó người lao động là một phần của chuyển đổi số và không thể tách rời. Chuyển đổi số giúp cho doanh nghiệp vận hành tốt hơn, hiệu quả hơn. Công cuộc chuyển đổi số sẽ dễ dàng và diễn ra suôn sẻ hơn nếu như người lao động hiểu được bản chất của chuyển đổi số. Thế nhưng, hiện nay không hiếm trường hợp ngộ nhận về chuyển đổi số đơn thuần chỉ là áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thậm chí, nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ tiền đầu tư vào trang thiết bị công nghệ, tổ chức tập huấn là có thể hoàn thành chuyển đổi số và trông chờ đem lại kết quả tích cực ngay, đây là suy nghĩ sai lầm. Thực chất Chuyển đổi số là quá trình thay đổi, không chỉ về hạ tầng vật chất mà còn phải thay đổi về ý thức của con người. Trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 cũng nêu rõ quan điểm "chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức"; "nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số". Nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số cũng là nhiệm vụ chuyển đổi về nhận thức. Trước tiên nhận thức của người lao động cần phải thay đổi, mọi người phải nhận thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc chuyển đổi số. Người lao động phải nhận thức được nếu họ không thay đổi không chủ động nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới thì sẽ không đáp ứng được công việc và như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của chính bản thân người lao động.

Các chuyên gia đưa ra nhận định: Chuyển đổi số sẽ tác động đến cơ cấu việc làm. Các số liệu của Microsoft đã chỉ ra rằng, trong vòng 3 năm nữa, 85% các công việc sẽ phải thay đổi, nhiều công việc đòi hỏi người lao động phải tự đào tạo để nâng cao kỹ năng số, 26% là công việc mới do chuyển đổi số mang lại, 27% công việc sẽ biến mất trong tương lai. 

06012022 P10 ảnh chuẩn

Cán bộ Phòng CNTT hướng dẫn người dùng vận hành ứng dụng công nghệ chuyển đổi số

Bởi vậy, nếu không nhanh chóng thích nghi và đổi mới thì doanh nghiệp và người lao động Việt sẽ bị để lại phía sau. Theo đó, cả người lao động và người sử dụng lao động cũng phải chuyển đổi để thích nghi với xu thế phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay . Doanh nghiệp phải thay đổi cách vận hành truyền thống để phù hợp với một xã hội được chuyển đổi số. Người lao động cũng phải thay đổi cách làm trước nay để có thể thích nghi. Tuy nhiên trong trong sự chuyển đổi này, người lao động sẽ không đơn độc, Lãnh đạo Tổng công ty, tổ chức Công đoàn các cấp sẽ luôn đồng hành cùng với người lao động trong việc xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ cũng như các vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số để người lao động có thể ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc”.      

Vậy nên, "chuyển đổi số" không phải khái niệm xa vời, mơ hồ nhưng để tiến tới các mục tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc trên lộ trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra, việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức căn bản của mỗi cán bộ, công nhân viên nghành Điện lực về chuyển đổi số là điều vô cùng quan trọng và cấp thiết vì có thành công trong chuyển đổi số thì quan trọng vẫn là yếu tố con người./.

Đào Xuân Công - PC Yên Bái