Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Từ phong trào sáng kiến đến hiệu quả của những ý tưởng chuyển đổi số tại PC Phú Thọ

Nâng cao năng suất lao động hay kịp thời xử lý công việc, rút ngắn thời gian thao tác - đó là những hiệu quả từ việc áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật phù hợp vào thực tiễn sản xuất tại PC Phú Thọ trong thời gian vừa qua. Ý nghĩa hơn, những sáng kiến này đã và đang được ứng dụng vào thực tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong sản xuất, kinh doanh cũng như góp phần vào công cuộc chuyển đổi số tại đơn vị.

Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “2.700 sáng kiến” của Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng như góp phần tham gia chương trình “10.000 sáng kiến” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Phú Thọ đóng góp 44 sáng kiến, vượt 115% kế hoạch EVNNPC giao trong cả 2 giai đoạn triển khai. Hai trong số các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty Điện lực Phú Thọ vừa được Hội đồng khoa học công nghệ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận ngày 8/12/2022 đó là sáng kiến “Hệ thống quản trị kế hoạch và công việc” và “Hệ thống giám sát tình trạng vận hành của các bộ tụ bù hạ thế”.

Từ hiện trạng công tác lập báo cáo hay tổng hợp số liệu phục vụ công tác họp giao ban tuần, tháng, quý bằng phương pháp thủ công trên chương trình Microsoft Excel, hay việc khó kiểm soát được tiến độ, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ công việc; Công ty Điện lực Phú Thọ đã phát triển ứng dụng Hệ thống quản trị kế hoạch và công việc. Từ đây, Ban lãnh đạo của Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ được cung cấp một công cụ đủ mạnh để có thể dễ dàng xem xét, đánh giá công tác lập và triển khai các công việc của các phòng/ban hoặc từng cá nhân, tuân thủ đúng theo chủ trương chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như của Thủ tướng chính phủ. 

                    SK1

PC Phú Thọ bảo vệ sáng kiến "Giải pháp quản trị kế hoạch và công việc" trước Hội đồng khoa học công nghệ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

  SK3

Sau một thời gian triển khai thí điểm, sáng kiến giúp quản trị kế hoạch và công việc một cách dễ dàng, giúp việc đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân, đơn vị một cách chính xác, minh bạch

Còn đối với Hệ thống giám sát tình trạng vận hành của các bộ tụ bù hạ thế, người dùng có thể theo dõi được tình trạng vận hành của các bộ tụ bù trên đường dây hạ thế như thông số về điện áp, dòng điện, nhiệt độ và độ ẩm của môi trường… Điều này rất quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá và đưa ra các giải pháp để tối ưu hóa vị trí các bộ tụ bù trên lưới điện, giúp hạn chế việc truyền tải công suất vô công trên lưới điện, giúp giám tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện áp…

  SK2

PC Phú Thọ bảo vệ sáng kiến "Giám sát tình trạng vận hành của các bộ tụ bù hạ thế và tính toán tối ưu vận hành tụ bù"

Hội đồng khoa học công nghệ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đánh giá cao các sáng kiến của Công ty Điện lực Phú Thọ, đề nghị phía Công ty tiếp tục áp dụng, triển khai và đánh giá hiệu quả để làm cơ sở áp dụng cho toàn Tổng Công ty. Riêng với sáng kiến "Hệ thống quản trị kế hoạch và công việc", Chủ tịch Hội đồng giao nhiệm vụ cho đơn vị mở rộng triển khai tới đơn vị cấp 4 và hoàn thành trong quý I/2023.

Hiệu quả đem lại của những sáng kiến hay đã góp phần giúp Công ty Điện lực Phú Thọ nâng cao chất lượng công việc, tối ưu các hoạt động sản xuất và quản lý thiết bị. Cũng qua phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu 2.700 sáng kiến trong CNVC-LĐ của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp thêm động lực và khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số của EVNNPC nói chung, Công ty Điện lực Phú Thọ nói riêng.

Hoàng Anh & Hồng Nhung - PC Phú Thọ