Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ứng dụng hệ thống văn phòng số D-Office tại PC Vĩnh Phúc

Trong thời kỳ chuyển đổi số, việc số hóa công tác văn phòng đã trở thành xu thế trên toàn thế giới. Không nằm ngoài xu thế đó, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tích cực triển khai và áp dụng hệ thống văn phòng số Digital Office (D-Office). Việc đẩy mạnh ứng dụng phần mềm D-Office nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực trong Công ty.

D-Office là phần mềm do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu và phát triển, thay thế cho hệ thống Văn phòng điện tử E-Office trước đây. Hệ thống D-Office hiện nay gồm 3 phiên bản trên nền tảng Web, Tablet và Mobile. D-Office được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới, phù hợp định hướng phát triển của công nghệ.

Ảnh chụp Màn hình 2022-07-21 lúc 8.22.18 SA

Giao diện D-Office trên nền tảng Website

ungdungdoffice

CBCNV PC Vĩnh Phúc khai thác các tiện ích trên phần mềm D-Office 

Hệ thống D-Office gồm đầy đủ các tiện ích như trên E-Office như: Văn bản đến, văn bản đi, văn bản đi nội bộ, công việc, hồ sơ tài liệu, đánh giá, chấm điểm, lịch tuần, tích hợp hệ thống gửi nhận văn bản giữa các đơn vị,... Bên cạnh đó, hệ thống cũng được bổ sung một số tính năng nghiệp vụ mới đáp ứng đầy đủ các quy định mới về công tác văn phòng.

Trước đây, công tác quản lý bằng E-Office có những hạn chế nhất định thì kể từ khi ứng dụng D-Office, công tác quản lý phát hành văn bản đi - đến và ký số các văn bản nội bộ của Công ty đã đảm bảo tính hiệu quả và chính xác, điều hành của lãnh đạo được nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. 

Theo số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm 2022 tới nay, 100% CBCNV PC Vĩnh Phúc đã sử dụng phần mềm D-Office; hệ thống D-Office của PC Vĩnh Phúc của đã xử lý 3987 văn bản đến, 2345 văn bản đi và 234 hồ sơ công việc được lập và lưu trữ điện tử. Đây là khối lượng văn bản và hồ sơ được luân chuyển, phát hành và lưu trữ dưới dạng số hóa. 

Nhờ việc khai thác các tiện ích trên phần mềm D-Office đã giúp PC Vĩnh Phúc đáp ứng các mục tiêu: Áp dụng các công nghệ mới vào quy trình thực hiện công việc và số hóa nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng trực tuyến và linh hoạt; tăng hiệu quả và năng suất công việc, tạo sự thuận tiện cho cán bộ công nhân viên và công tác điều hành của các cấp Lãnh đạo, quản lý xây dựng đầy đủ các tính năng đáp ứng tài quy trình nghiệp vụ; lưu trữ, xử lý và khai thác dữ liệu theo mô hình tập trung và khoa học để rút ngắn tối đa thời gian tổng hợp và xử lý kết hợp với ký số điện tử nhằm phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống D-Office, PC Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tới CBCNV toàn Công ty về những tiềm năng trong việc áp dụng chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ. Đơn vị cũng sẽ tập trung hoàn thành cài đặt ứng dụng trên nền tảng Mobile cho toàn bộ CBCNV để việc giải quyết công việc được diễn ra nhanh nhất.

Việc ứng dụng văn phòng điện tử tại PC Vĩnh Phúc đã từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa năng suất lao động của đội ngũ cán bộ công nhân viên, giúp Công ty vận hành thông suốt và đạt được các mục tiêu đề ra. PC Vĩnh Phúc phấn đấu đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động, với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần vào quá trình hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của toàn ngành Điện nói chung.

Thạch Thảo - PC Vĩnh Phúc