Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Xí Nghiệp Dịch Vụ Điện Lực Điện Biên (NPSC) với công tác áp dụng phần mềm trong công tác sản xuất kinh doanh

Trong những năm qua, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Điện Biên (XNDVĐL Điện Biên) được các Lãnh đạo, phòng ban chuyên môn trong Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) đánh giá là một trong những Xí nghiệp đi đầu trong công tác áp dụng các phần mềm vào trong công tác sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Ngoài các phần mềm có sẵn, XNDVĐL Điện Biên đã tự phát triển các phần mềm hỗ trợ công việc như phần mềm nhập số liệu CBM và phần mềm Test CBM tại hiện trường đều được tích hợp sử dụng cho điện thoại di động nên có tính ứng dụng cao và được NPSC công nhận sáng kiến cải tiết kỹ thuật, ứng dụng rộng rãi trong các đơn vị khi triển khai thí nghiệm CBM. 

image001 Phần mềm nhập số liệu đa nền tảng

image002 Phần mềm Test CBM trên điện thoại di động từ hiện trường, kiểm tra số liệu tại địa chỉ Test CBM (npscdienbien.com)

Để đảm bảo tiến độ thử nghiệm CBM năm 2023 XNDVĐL Điện Biên đã tăng cường áp dụng các phần mềm hỗ trợ giúp cho việc lên kế hoạch chi tiết, chính xác các hạng mục công việc cho cả năm 2023 nhằm tối ưu hoá nguồn lực con người và thiết bị. 

image003 Sử dụng smartphone nhập kết quả thí nghiệm từ hiện trường

image006 Kế hoạch chi tiết lịch thực hiện CBM 2023

Từ các phần mềm nhập số liệu được đồng bộ trên phần mềm của Google Sheet giúp việc trao đổi thông tin, kết quả CBM giữa XNDVĐL Điện Biên và PC Điện Biên được kịp thời, nhanh nhất. Nội dung báo cáo thể hiện chi tiết, trực quan được PC Điện Biên đánh giá rất cao.

Mặc dù với nguồn nhân lực còn hạn chế nhưng ban lãnh đạo XNDVĐL Điện Biên luôn động viên CBCNV phát huy khả năng học hỏi, sáng tạo, triển khai các ứng dụng dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện đáng kể về năng suất, phấn đấu mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, XNDVĐL Điện Biên đã đề mục tiêu 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong năm 2023. 

Phan Tiến Dũng - Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Điện Biên