Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Bắc Giang đảm bảo vận hành an toàn các tuyến cáp quang trong mùa mưa bão

Bắc Giang là tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Hệ thống sông ngòi chảy qua tỉnh Bắc Giang gồm ba con sông lớn là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. Lượng mưa trung bình các năm gần đây của Bắc Giang khoảng 1.600 mm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm. Các huyện Yên Dũng, Hiệp Hoà, Việt Yên, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi có lũ, úng lụt. 

Công ty Điện lực Bắc Giang đang quản lý hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và điều hành hệ thống điện; gồm các thiết bị hiện đại và mạng cáp quang với 180 tuyến, chiều dài 1100 km trải khắp địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh; cấp nhiều kênh truyền dẫn quan trọng, kết nối từ Công ty lên Tổng công ty điện lực miền Bắc (kênh liên tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn…) và từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Mùa mưa bão sắp đến, để đảm bảo an toàn cho hệ thống vận hành thông suốt, nhanh chóng khắc phục sự cố, Công ty đã thực hiện các biện pháp: 

20220718_P10 anh bai viet 1

Điện lực Sơn Động thực hiện kiểm tra các tuyến cáp quang được giao quản lý

Chỉ đạo các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang tổ chức kiểm tra toàn bộ tuyến cáp quang được giao quản lý nhằm phát hiện kịp thời vị trí khiếm khuyết, hư hỏng, các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố đứt cáp quang (đi sát khu dân cư, gần khu vực đang xây dựng, thi công san lấp mặt bằng, các vị trí có nguy cơ đổ cột gây đứt cáp ...) và triển khai ngay các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Với các vị trí khiếm khuyết: không có biển báo, măng xông không có giá cuốn cáp, không có phụ kiện treo cáp ..., các đơn vị dự trù vật tư đột xuất và tổ chức lắp đặt ngay sau khi có vật tư. Các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố đứt cáp quang: các đơn vị lập phương án xử lý không để xảy ra sự cố đứt cáp quang, đồng thời lắp đặt biển báo cáp quang Điện lực tại các vị trí dễ quan sát để cảnh báo, ngăn ngừa. Vị trí đang có đơn vị thi công san lấp mặt bằng có nguy cơ gây đứt cáp quang, chủ động lập biên bản ngăn chặn, nhắc nhở đơn vị thi công tùy theo khoảng cách tuyến cáp tới mặt bằng thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hay chưa đạt. Các vị trí khác như: cột yếu, độ cao treo cáp vượt đường, công trình thi công không đảm bảo an toàn: các đơn vị lập phương án khắc phục và tổ chức thực hiện theo quy định.

20220718_P10 anh bai viet 2

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Bắc Giang kiểm tra các tuyến cáp quang

Các đơn vị tăng cường kiểm tra đột xuất các tuyến các quang nhằm giảm nguy cơ gây sự cố, kịp thời báo cáo các nội dung đã kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục về Công ty theo quy định; Công ty chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, máy hàn, máy đo quang, phương tiện bảo vệ cá nhân... để sẵn sàng xử lý sự cố khi có lụt bão xảy ra; Các đơn vị thường xuyên nắm bắt chủ trương, phối hợp chặt chẽ với nhau, chủ động triển khai trước mọi tình huống.

Với sự chuẩn kỹ lưỡng, công tác kiểm tra đầy đủ, Công ty sẽ hạn chế những thiệt hại do lụt, bão gây ra đối với hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng; khắc phục nhanh nhất những thiệt hại, sự cố gây đứt các tuyến cáp quang, đảm bảo tốt truyền dẫn, thông tin liên lạc phục vụ công tác quản lý vận hành và xử lý sự cố lưới điện trong mùa mưa bão.

Phạm Quý Dương – PC Bắc Giang