Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Ý Yên (PC Nam Định) đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng và mưa bão năm 2022

Điện lực Ý Yên là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Nam Định, vị trí địa lý nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Nam Định, có nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Ý Yên. Huyện Ý Yên là huyện có số dân cư nhiều thứ 2 của tỉnh Nam Định, diện tích huyện Ý Yên  240 km2, dân số  huyện Ý Yên  230 126 người, sinh sống trên địa bàn 30 xã và 01 thị trấn. Lưới điện do đơn vị quản lý được được cấp cho các phụ tải gồm nhiều trạm bơm đầu mối lớn của tỉnh Nam Định như: Trạm bơm Vĩnh Trị, Cổ Đam, Quỹ Độ; cùng với đó là việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ dân sinh và các phụ tải lớn sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, làng nghề, chủ yếu là khu vực đúc Tống Xá, xã Yên Xá và một số doanh nghiệp may nước ngoài với tỉ trọng công nghiệp xây dựng chiếm trên 30%.

Việc cung cấp điện ổn định, liên tục luôn được Điện lực quan tâm đặt lên hàng đầu, công tác triển khai đánh giá các công việc đã thực hiện hàng tuần và chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) đã được giao, đặc biệt là công tác đảm bảo các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố và giảm tổn thất điện năng. 

Giao ban SXKD (nd)

Điện lực Ý Yên tổ chức triển khai đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn, liên tục và giảm tổn thất điện năng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2022.

Trong đó tập trung chủ yếu vào các giải pháp trong công tác quản lý vận hành, phân công tổ chức kiểm tra định kỳ ngày đêm, giao trách nhiệm công tác khoán quản từ công nhân đến các tổ, đội, thực hiện việc báo cáo thường xuyên về tình trạng vận hành của từng đường dây, từng thiết bị nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn cho các tuyến đường dây trung thế, các phụ tải quan trọng; tập trung thực hiện việc vệ sinh rửa sứ hotline, sử dụng các thiết bị đo nhiệt từ xa để kiểm tra thường xuyên các điểm tiếp xúc trên đường dây, tiếp xúc đầu cực máy biến áp nhằm phát hiện sớm và xử lý khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, không để xảy ra sự cố do chủ quan. 

Rửa sứ trạm Cổ ĐamCông nhân Đội quản lý trung thế Rửa sứ hotline trạm bơm Cổ Đam, huyện Ý Yên

Ngay đầu hè Điện lực đã có văn bảo báo cáo UBND huyện Ý Yên để chỉ đạo đến các xã, thị trấn và các ngành liên quan về việc tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn huyện Ý Yên. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động và ngăn chặn kịp thời các sự cố vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp do diều gây ra; tổ chức phát quang hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão...; cùng với đó là việc giới thiệu vận động các khách hàng tham gia dịch vụ thuê bao vận hành của ngành điện đối với các khách hàng có trạm chuyên dùng như duy tu, bảo dưỡng kiểm tra, vệ sinh, xử lý khắc phục các khiếm khuyết..., nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hạn chế sự cố gây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện.    

Diều 1

Điện lực Ý Yên phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, ngăn chặn việc thả diều, vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp

Quang Khánh – Điện lực Ý Yên, PC Nam Định