Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021

Căn cứ công văn số 6169/EVN-AT ngày 10/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2021: