Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTT và TKCN năm 2023 của Công ty Điện lực Hải Dương

Nhận thức, đánh giá được ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành nên công tác PCTT&TKCN (phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) luôn được Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) và các đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, kinh tế. 

PC Hải Dương quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên lưới điện từ 0,4kV đến 110 kV trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong đó: Đường dây 110kV với tổng chiều dài 393,446 km là tài sản ngành điện và 4,289 km là tài sản khách hàng. Số TBA 110kV 19 TBA/43 MBA, với công suất 1.944 MVA. Lưới điện trung thế có tổng chiều dài 2.880,393 km bao gồm cả tài sản của khách hàng. Lưới điện hạ thế có tổng chiều dài 5.230,658 km.

Với mục tiêu thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN năm 2023, PC Hải Dương triển khai ngay việc lập phương án và triển khai đến các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Cụ thể hóa các công tác trong mọi tình huống như: Khi có nắng nóng kéo dài đối với những công việc không thể dừng thì đẩy thời giờ làm việc trên lưới sớm hơn bình thường, khi nhiệt độ trong ngày còn chưa cao, kết thúc công việc sớm. Những công việc có thể tạm dừng thì cho dừng, triển khai sau, tránh nắng nóng gây nguy hại cho sức khỏe người lao động. Phòng chống các loại hình thiên tai dạng mưa lớn, bão, lũ. Chủ động trang cấp các phương tiện bảo hộ, hỗ trợ đặc thù (xuồng, áo phao, găng tay hạ thế, bộ quần áo mưa, ủng đi mưa…). Tổ chức tuyên truyền các phương pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân và huấn luyện cho CBCNV các hình thức sơ cứu, cấp cứu người bị điện giật và các dạng chấn thương, say nắng, say nóng... có thể gặp phải trong quá trình lao động.

Sớm rà soát các điểm trọng yếu, thực hiện thí nghiệm định kỳ và triển khai khắc phục những tồn tại phát hiện được, hạn chế tối đa việc tồn tại khiếm khuyết lưới điện trước mùa mưa bão và nắng nóng. Không để tình trạng quá tải và quá tải cục bộ trên lưới điện. Gia cố, bổ sung các giải pháp để đảm bảo phần kết cấu xây dựng của các công trình điện đã vận hành nhiều năm mà có ảnh hưởng kết cấu do thời gian và biến đổi địa chất. Khắc phục nhanh, xử lý kịp thời sự cố do thiên tai gây ra trong điều kiện có thể, nhanh chóng khôi phục điện cho khách hàng. Đảm bảo phương án cung cấp điện tốt nhất khi có sự cố do thiên tai, bão lũ gây ra. Kết hợp cùng chính quyền địa phương tại thành phố và các huyện, thị xã tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các cơ quan, doanh nghiệp và bà con nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, chủ động phòng ngừa các tình hướng ảnh hưởng thiên tai có liên quan tới lưới điện, làm sao để tránh tổn hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản và đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định. Căn cứ vào tình hình nguồn điện và lưới điện, PC Hải Dương đã lập phương thức vận hành cấp điện cụ thể theo các tình huống và tổ chức tốt phương thức này, khi có mưa úng xẩy ra, đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục và chất lượng, góp phần thực hiện tốt việc bơm úng cứu lúa, hoa mầu … phục vụ sản xuất nông nghiệp của các huyện trong tỉnh cũng như phục vụ duy trì tốt các hoạt động sản xuất công nghiệp. Tổ chức triển khai các kế hoạch đầu tư và cải tạo lưới điện, xử lý các khiếm khuyết trên lưới, tuyên truyền an toàn điện. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu khi có bão, úng lụt xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng phục vụ cho sửa chữa, xử lý sự cố như dây dẫn, MBA, dầu biến thế, xà, sứ và các thiết bị khác. Trang bị và bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Chú trọng ưu tiên dùng mọi giải pháp để cấp điện ổn định trong mọi tình huống thiên tai cho các phụ tải quan trọng theo danh mục ưu tiên như bệnh viện, trường học, các trụ sở hành chính cấp tỉnh, huyện, trụ sở và các ban chỉ huy của công an, quân đội, các trạm bơm chống úng, trạm y tế...Tiếp tục duy trì sự ổn định và phát huy những mặt đã làm được trong công tác PCTT&TKCN, hướng tới giảm thiểu tối đa sự thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai trong năm 2023. PC Hải Dương kết hợp cùng các cấp chính quyền, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các BCH PCTT&TKCN cấp trên để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra của địa phương, của EVN và EVNNPC. Thực hiện diễn tập sự cố kết hợp PCTT&TKCN và diễn tập an toàn xong trước ngày 15/4/2023. 

Công ty Điện lực Hải Dương tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, BCH PCTT&TKCN tỉnh, ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp chỉ đạo, giải quyết những điểm còn tồn tại về hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương tại thành phố và các huyện, thị xã tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân, học sinh để nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, chủ động phòng ngừa các tình huống ảnh hưởng thiên tai có liên quan tới lưới điện, làm sao để tránh tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản. Đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, góp phần giữ vững ổn định và phát triển theo mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Những hình ảnh trong công tác PCTT&TKCN tại PC Hải Dương:

H2960

Kiểm tra TBA cung cấp điện phục vụ chống úng trước mùa mưa bão

H4960

Kiểm tra định kỳ TBA phục vụ công tác phòng chống lụt bão địa bàn thành phố Hải Dương 

Xuân Thuận- PC Hải Dương