Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Sẵn sàng chủ động trước mưa bão của người Thợ điện

Bao ngày nắng nóng kéo dài

Nay nghe tin bão số hai cận kề

Công điện liên tục phát về

Không được chậm trễ, lề mề, chủ quan. 


Cột điện, chằng néo an toàn

Nhà cửa gia cố, vững vàng mới yên 

Sẵn sàng chiến với thiên nhiên

Vật tư, dụng cụ, xe, thuyền có ngay. 


Nhân lực chuẩn bị đủ đầy

Lương thực, y tế giờ này đã xong

Tiểu ban cũng đã phân công 

Mỗi người một việc, đồng lòng quyết tâm. 


Quân số trực trăm phần trăm

Những người lính thợ âm thầm xông pha

Gian nan chẳng nản lòng ta

Giữ cho dòng điện reo ca đêm ngày. 


Khó khăn thử thách là đây

Vững tin người thợ hăng say miệt mài

Những đường dây mãi vươn dài

Góp phần xây dựng tương lai huy hoàng.

Phạm Thanh Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực TP Nam Định.