Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

BA1 đóng điện vận hành an toàn công trình Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Ngày 29/11/2021, Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã được Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu đóng điện công trình Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Yên Mô ngang 1

Công trình trước giờ đóng điện

Công trình Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Mô có tổng mức đầu tư 105,393 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là công trình thuộc danh mục dự án sử dụng vốn vay Chương trình: Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 - DPL3 vay Ngân hành thế giới được Bộ Công Thương  phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 10/09/2019 và khởi công ngày 26/03/2021, sau 8 tháng khẩn trương thi công, đến nay được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng Công ty nghiệm thu đóng điện và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.      

Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Xây dựng 8,6km ĐZ 110kV mạch kép AC240; Xây dựng TBA công xuất 2x40MVA (trước mắt lắp 01 MBA) và hệ thống tủ hợp bộ 35kV, 22kV phù hợp; Lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa…cho phép kết nối với trung tâm ĐKX khu vực; Xây dựng hệ thống Camera giám sát, phòng cháy chữa cháy tự động, đảm bảo đưa vào vận hành theo chế độ không người trực.

Yên Mô ngang 2

Lãnh đạo BA1 cùng cán bộ giám sát tại công trình

Ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện, đơn vị quản lý A dự án cho biết, việc xây dựng Đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Mô đảm bảo công suất nguồn cung cấp điện cho các phụ tải khu vực huyện Yên Mô, thành phố Ninh Bình, các phụ tải công nghiệp huyện Yên Mô, thị xã Tam Điệp và Nhà máy cán thép Tam Điệp với công suất 9,4 MW, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, kết nối xuất tuyến 35 kV cấp điện lưới điện trung áp hiện hữu./.

Phạm Văn Kiểm - BA1