Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ban Chỉ đạo xây dựng dự án điện và công trình điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia - phiên họp Quý IV/2021

Chiều 24/12/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng các dự án và công trình điện trong Quy hoạch phát triển điện lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã họp phiên định kỳ Quý IV/2021. Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Tham dự có ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc, các Thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác ĐTXD, các Ban Quản lý dự án; lãnh đạo các đơn vị thành viên.

IMG_9404 1 bia

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp 

Đây là phiên họp để tập trung đánh giá và nhìn nhận lại danh mục dự án của năm 2021 do Tổng công ty điều hành chỉ đạo, cũng như đưa ra những kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo, điều hành các danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2022.

IMG_9406 2

Theo đó, năm 2021 hoạt động ĐTXD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; biến đổi về giá cả trên thị trường thế giới đã ảnh hưởng không ít đến tiến độ các công trình khi phải thực hiện đấu thầu lại rất nhiều lần. Bên cạnh đó là sự không đồng bộ ở một số công trình của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã làm ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án. Tuy nhiên, năm 2021 công tác ĐTXD của Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, đặc biệt triển khai thực hiện đã bài bàn, đồng bộ, quy củ, có lường trước được những nguyên nhân và sẵn sàng đưa ra những giải pháp kịp thời cung cấp, thay thế phù hợp.

Tiếp tục với những thay đổi trong công tác ĐTXD của năm 2021, năm 2022 Ban Chỉ đạo chỉ xây dựng một danh mục tổng thể để điều hành các đơn vị, với tinh thần thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra. Trong quá trình triển khai dự án nếu cần bổ sung sẽ thực hiện bổ sung theo định kỳ và theo yêu cầu thực tế của từng khu vực, địa bàn và mỗi dự án sẽ được theo dõi chi tiết từng giai đoạn.

Năm 2022, danh mục các công trình trọng điểm có 75 dự án, cụ thể: có 25 danh mục sẽ do Ban Chỉ đạo xây dựng dự án điện và công trình điện Tổng công ty theo dõi, điều hành trực tiếp theo dõi từng tiến độ từng danh mục. Trong danh mục này có 15 danh mục cần đồng bộ tiến độ đóng điện của Tổng công ty Truyền tải; 4 danh mục phải đảm bảo giải tỏa các công trình dự án lưới điện; 6 danh mục chống quá tải đảm bảo cung cấp điện.

50 danh mục do Ban Điều hành Tổng công ty chỉ đạo theo dõi, có 30 danh mục về đường dây (trong đó 17 danh mục đường dây cải tạo và 13 danh mục xây dựng mới), 15 danh mục về TBA; 5 danh mục về tụ bù, đối với danh mục này trong quá trình triển khai Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo Ban Chỉ đạo để tổng kết tiến độ.

Tại Hội nghị Ban Quản lý BA1, BA2 , BA3, đã đưa ra những kế hoạch được xây dựng để triển khai các dự án được giao trong năm 2022; các Công ty Điện lực báo cáo về tình hình cung cấp điện thực tế, phụ tải, tình hình truyền tải ở những khu vực có khả năng xảy ra quá tải. Theo đó, dựa trên kế hoạch và danh mục được giao các đơn vị đã cũng chủ động nêu ra những khó khăn của từng dự án, đề xuất những giải pháp đối với Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai. 

Qua các ý kiến và kiến nghị của các đơn vị, Ban Chỉ đạo đã phân tích, đánh giá nhận xét đưa ra những chỉ đạo cụ thể chi tiết đến từng danh mục dự án, nhằm giải tỏa những nút thắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án với mục đích trong năm 2022 các dự án hoàn thành theo đúng yêu cầu của Tổng công ty. 

Đối với những dự án trọng điểm có liên quan đến Tổng công ty Truyền tải, Ban Chỉ đạo yêu cầu, trong quá trình triển khai gặp vướng mắc như, đền bù, giải phóng mặt bằng,.. Ban Chỉ đạo cho rằng, cần thiết sự vào cuộc của các cấp bộ, ngành trung ương, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia Bộ Công thương để kịp thời chỉ đạo với chính quyền địa phương cùng phối hợp tổ chức thực hiện.

Trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cần nhanh chóng triển khai một số nhiệm vụ sau:

img-8418-nd-2

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận 

Rà soát lại danh mục các công trình do Ban Chỉ đạo và Ban Điều hành chỉ đạo theo dõi, để thống nhất trong một kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Tổng công ty. Trong đó, cụ thể từng dự án theo các mốc thời gian như, chuẩn bị đầu tư, khởi công, đóng điện, để có sự điều hành phù hợp trong việc cắt điện kế hoạch và đảm bảo các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện.

Hiện nay mỗi dự án ĐTXD, Tập đoàn đều yêu cầu về đảm bảo tính chính xác trong thời gian thực hiện, chính vì vậy cần khẩn trương rà soát các danh mục bổ sung điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo yếu tố thời gian.

Năm 2022 các dự án ĐTXD sẽ được thực hiện theo Quy chế 143/HĐTV, bà Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện theo quy chế mới này, đồng thời các Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát mô hình hoạt động, chuẩn hóa các quy trình về đầu tư xây dựng trong công tác quản lý dự án. 

Đối với dự án liên quan đến Tổng công ty Truyền tải, cần xác định rõ những công trình trong triển khai, kiên quyết không để lùi tiến độ; những công trình khác cần có sự thống nhất trong phối hợp đóng điện đảm bảo yêu cầu của phụ tải.

Kết thúc buổi làm việc Chủ tịch HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh – Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành, cùng sự quyết tâm của các đơn vị thực hiện, phiên họp Quý IV/2021 Ban Chỉ đạo xây dựng dự án điện và công trình điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia Tổng công ty hy vọng rằng, ngay trong Quý I/2022, công tác đầu tư xây dựng sẽ đi được một bước dài chuẩn bị thật tốt cho mùa nắng nóng, hoàn thành và đảm bảo tiến độ của từng dự án năm 2022.

Việt Hạnh – Ban TT.EVNNPC