Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ban Quản lý dự án lưới điện Đóng điện thành công dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Ngày 19/9/2022, tại Trạm biến áp 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Ban Quản lý dự án lưới điện đã được Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc nghiệm thu đóng điện dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua những ngày cuối quý III, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Ban Quản lý dự án lưới điện.

YB 11

 Công trình trước giờ đóng điện

Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư 27,489 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Dự án được Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 15/02/2022 và khởi công ngày 13/06/2022, sau hơn 3 tháng khẩn trương thi công, dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty nghiệm thu đóng điện và đưa công trình vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật.

Dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái, tỉnh Yên Bái  có quy mô: Thay thế máy biến áp T1 hiện đang vận hành công suất 40MVA - 115/38,5/23kV bằng MBA 63MVA – 115/38,5/23kV (kèm theo tủ điều khiển xa) có khả năng vận hành song song với MBA T2 hiện trạng; Thay thế các thiết bị phù hợp với công suất MBA T1 lắp mới; Di chuyển, hoàn thiện sơ đồ các ngăn tủ MBA, liên lạc, đo lường và hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa cho các thiết bị lắp mới, kết nối với TTĐKX khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp không người trực.

Ông Phạm Kỳ Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện, đơn vị quản lý A dự án cho biết, việc hoàn thành dự án Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Yên Bái đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Thành phố Yên Bái và khu Công nghiệp huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phạm Kiểm - BA1