Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ban Quản lý dự án lưới điện triển khai dự án Trạm biến áp 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Giang

Ngày 21/02/2023, tại thôn Phúc Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý dự án lưới điện cùng các nhà thầu thi công triển khai dự án Trạm biến áp 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ. Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua năm 2023 theo chỉ thị liên tịch số 5594/CTLT-BDALĐ ngày 30/12/2022 giữa lãnh đạo và Công đoàn Ban quản lý dự án lưới điện “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023”.

 Việt Hàn

Lãnh đạo BA1 cùng các nhà thầu thi công tại lễ triển khai dự án.

Dự án Trạm biến áp 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ có tổng mức đầu tư 77,5 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây phân pha 2xACSR240, chiều dài 0,02km; Xây dựng mới TBA 110/22kV công suất 2x63MVA (giai đoạn này lắp MBA T1 - 63MVA). Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực. Xây dựng hệ thống camera giám sát, PCCC, đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ TBA không người trực. Lắp đặt 06 tủ xuất tuyến 22kV cấp điện cho KCN Việt Hàn và lắp 02 tủ xuất tuyến 22kV đấu nối lưới điện khu vực.

Ông Trần Thái Sơn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện, đơn vị quản lý A dự án cho biết, việc hoàn thành dự án Trạm biến áp 110kV Việt Hàn và nhánh rẽ đi vào hoạt động đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, tăng cường chất lượng điện năng, tạo độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho KCN Việt Hàn. Hỗ trợ công suất, nâng cao độ tin cây cấp điện cho lưới 22kV của các TBA 110kV Đình Trám, Nam Thành phố; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phát biểu tại lễ triển khai dự án, ông Sơn đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ của Công ty Điện lực Bắc Giang, các cấp chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai dự án theo đúng tiến độ mà Tổng công ty giao. Ông Sơn đã giao nhiệm vụ cho các nhà thầu của dự án nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã cam kết, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra với chất lượng tốt nhất. Đồng thời yêu cầu Ban điều hành dự án điện 4 thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương để thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến mặt bằng, an ninh trật tự trong quá trình thực hiện thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình sau khi đóng điện./.

Phạm Văn Kiểm - BA1