Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực kiểm tra hiện trường, tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong tình hình mới, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) đã tiến hành thực hiện triển khai thi công các công trình, dự án trong năm 2022. Tại Thành phố Hải Phòng, được sự chỉ đạo của Tổng Công ty, Lãnh đạo Ban đặc biệt quan tâm, đôn đốc các bên liên quan nỗ lực triển khai thi công các dự án chống quá tải lưới điện, nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trước mùa hè, nắng nóng tại các điểm, khu du lịch. Trong đó, có hai công trình trọng điểm của thành phố Hải Phòng là “Đường dây 110kV từ KCN An Dương – Nomura” và “Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV cấp điện cho KCN Nomura Hải Phòng” được khởi công ngày 28/04/2022. 

Để đạt được mục tiêu hoàn thành nghiệm thu đóng điện trong quý III/2022, và đạt các mục tiêu khi đầu tư dự án là tạo liên kết mạch vòng, tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện 110kV thành phố Hải Phòng. Đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho khu vực. Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đẩy mạnh công tác kiểm tra hiện trường và họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 năm 2022, đoàn công tác gồm Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng, đại diện nhà thầu đã tiến hành kiểm tra một số vị trí móng cột vướng mắc tại hiện trường đường dây 110kV An Dương – Nomura và đoạn tuyến từ TBA 220kV Vật Cách – TBA 110kV KCN An Dương – TBA 110kV Nomura. Tiến hành họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn và kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Ktra 11

Ông Phùng Kim Đại - Giám đốc BQL cùng đoàn kiểm tra tại hiện trường dự án

Hiện nay, hai công trình đang được đồng thời thi công, đào đúc móng, dựng cột, kéo dây theo đúng biểu tiến độ thi công công trình. Các đơn vị, lực lượng trên công trường gồm: Đơn vị giám sát (Giám sát A), Lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của nhà thầu thi công (Công ty CP Xây lắp và thương mại Công nghiệp Việt Nam; Liên danh Công ty CP Xây lắp và thương mại Công nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Hà Đông) thường xuyên có mặt tại hiện trường để kịp thời theo dõi, kiểm tra và xử lý các vướng mắc tại hiện trường , báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh để có biện pháp giải quyết triệt để và nhanh chóng nhất.

Với tiến độ thi công khẩn trương cùng sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo đơn vị trong việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đồng thời xử lý kịp thời những phát sinh, thay đổi, bổ sung ngay tại hiện trường thi công; Công trình “Đường dây 110kV từ KCN An Dương – Nomura” và “Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV cấp điện cho KCN Nomura Hải Phòng” dự kiến sẽ được nghiệm thu đóng điện đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra trong Quý III/2022.

Đây cũng là chủ trương của Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trong việc nỗ lực vượt mọi khó khăn thực hiện mục tiêu là đơn vị đồng hành cùng EVNNPC góp phần cung ứng điện hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy, phục vụ phát triển kinh doanh của EVNNPC trong những tháng cao điểm của mùa nắng nóng năm 2022.

Nguyễn Hường-BA2

 

Bình luận