Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực triển khai thi công dự án “Đường dây 110 kV Hoành Bồ-NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh”

Ngày 05/08/2022, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã triển khai thi công dự án: “Đường dây 110 kV Hoành Bồ-NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh”. Dự án có tổng mức đầu tư trên 56 tỷ đồng thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C - do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và thực hiện.

Dự án được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt đầu tháng 09/2021. Địa điểm xây dựng nằm trên địa phận phường Việt Hưng, Hà Khẩu, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Xây dựng mới 7,782km đường dây 110kV mạch kép từ trạm TBA 220kV Hoành Bồ đến vị trí VT12.1 nhánh rẽ TBA 110kV Hùng Thắng, tận dụng 1853,8m hành lang tuyến đường dây mạch đơn ĐZ 172 TBA 220kV Hoành Bồ - 172 Chợ Rộc và 5926,8m tuyến đường dây mạch đơn nhánh rẽ NM Diesel Cái Lân A5. 12.

Ảnh QN

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết: Dự án “Đường dây 110 kV Hoành Bồ-NR Hùng Thắng, tỉnh Quảng Ninh” sau khi triển khai thi công đúng tiến độ và đi vào hoạt động sẽ giúp cấp điện cho TBA 110kV Hùng Thắng, hỗ trợ san tải cho các TBA 110kV Giếng Đáy, Cái Dăm. Đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục cho phụ tải, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 –2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.

 Mai Hương-BA2

Bình luận