Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Nam Định thay thế đưa máy biến áp 25MVA ( máy T1) trạm 110kV Hải Hậu vào vận hành

Để ngăn ngừa sự cố, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải khu vực huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, ngày 05/07/2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã quyết định giao cho Công ty Điện lực Nam Định triển khai thay thế máy biến áp (MBA) T1 của trạm 110kV Hải Hậu (E3.11) bằng một MBA ngoài lưới có cùng thông số kỹ thuật đã được đại tu sửa chữa (theo công văn số 1540/QĐ-EVNNPC). Đơn vị đã khẩn trương lập phương án và thực hiện các thủ tục để triển khai dự án thay thế máy biến áp. Theo đó, trong các ngày từ 27 đến 31 tháng 07/2022, Công ty đã phối hợp với nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức và đơn vị thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) thực hiện thay thế và đóng điện thành công  MBA  mới có cùng thông số vào vận hành.

z3605065482830_3c37965d56355a02aa41eebecbe02956Đội ngũ kỹ sư Công ty Điện lực Nam Định và đơn vị thi công triển khai di chuyển đưa MBA (T1) cũ ra khỏi vận hành, đưa MBA mới vào vị trí 

Máy biến áp hiện trạng có công suất 25MVA-110/35/22kV thuộc trạm biến áp 110kV Hải Hậu (E3.11) do nhà máy chế tạo Thiết bị điện Đông Anh sản xuất từ năm 1996, quá trình vận hành đã lâu năm đến nay chưa được đại tu sửa chữa bối dây. Những năm gần đây máy biến áp (T1) Hải Hậu đang thuộc diện vận hành ở chế độ theo dõi đặc biệt, nhiều lần mang tải cao do sự phát triển nhanh của phụ tải khu vực huyện Hải Hậu, với tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố, do đó việc đề xuất phương án xin thay thế một máy biến áp mới hơn có cùng thông số kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn phục vục cấp điện cho khu vực này, đặc biệt là mùa nắng nóng hiện nay là hết sức cấp thiết. 

Anh kS PCC T1 hai hauCác đơn vị tham gia thay thế máy biến áp T1 đang thực hiện khảo sát phương án đảm bảo công tác an toàn PCCC khi đóng điện MBA mới 

Đây là công trình thể hiện sự chủ động, đổi mới trong phương pháp quản lý vận hành của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Nam Định với mục tiêu ngăn ngừa sớm sự cố xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Anh MBA T1 mớiMáy biến áp mới công suất  25MVA  (T1) trạm 110kV Hải Hậu sau khi đóng điện vận hành an toàn 

Ngô Bão - ĐCTNĐ