Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Phú Thọ Nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình điện

 

Đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH, thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng về số lượng, loại hình cũng như quy mô xây dựng và nguồn vốn đầu tư.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện được EVNCPC giao, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng, đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả. 

                    ảnh đăng bài qldt

PC Phú Thọ tăng cường công tác giám sát thi công các công trình


 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã giao PC Phú Thọ quản lý 29 công trình với quy mô 93,3km ĐZ trung thế, 64,1km ĐZ hạ thế, 89TBA với công suất 22.210KVA, tổng mức đầu tư 245,258 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, PC Phú Thọ đã tập trung tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thiết kế của các công trình. Đặc biệt, công tác lập thiết kế được PC Phú Thọ hết sức chú trọng để đảm bảo phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế được duyệt trước đó. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chuyên ngành để đảm bảo tính an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, phát sinh trong việc triển khai thi công.

PC Phú Thọ cũng chú trọng việc thực hiện các hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị, hợp đồng xây lắp để kiểm soát chất lượng của công trình xây dựng trong suốt quá trình thi công và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được kiểm tra kỹ lưỡng về số lượng, chủng loại, tài liệu kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu hợp đồng, thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật, tất cả đều thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng tại công trường trước khi lắp đặt. Ngoài ra, công tác giám sát thi công xây dựng luôn được PC Phú Thọ thực hiện nghiêm túc. Cán bộ làm công tác giám sát luôn có mặt thường xuyên tại hiện trường để giám sát quá trình thi công của nhà thầu, kiểm tra vật liệu thiết bị được sử dụng, biện pháp thi công, bảo vệ môi trường, chụp hình ảnh phần ngầm, kiểm soát tài liệu chất lượng vật tư, bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công, nghiệm thu... Bên cạnh đó, tiến độ tổng thể và kế hoạch thi công chi tiết hằng tháng, hằng tuần được quản lý, theo dõi cũng như đánh giá định kỳ hoặc đột xuất.

Trong quý III/2022, PC Phú Thọ đang chuẩn bị triển khai thi công 07 công trình trong đó có 03 công trình xuất tuyến và 04 công trình đa chia đa nối. Để những công trình này đảm bảo chất lượng, PC Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý về hoạt động xây dựng; siết chặt công tác kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công đối với công trình đang thi công xây dựng; tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, xử lý nghiêm các công trình không chấp hành các quy định và cương quyết không nghiệm thu đối với các công trình còn vướng mắc. Đặc biệt là đảm bảo an toàn lao động, ký cam kết an toàn lao động và nhân sự trong quá trình thi công phải đúng như đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết.

Nguyễn Xuân Quỳnh – Nguyễn Thị Mai Hương – PC Phú Thọ