Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Đô Lương (PC Nghệ An) chuyển đổi thành công cấp điện áp 10kV lên cấp điện áp 22kV

Trong ba ngày từ 16/11 đến 18/11 Điện lực Đô Lương đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi đồng bộ hệ thống các tuyến đường dây, trạm biến áp do đơn vị quản lí từ cấp điện áp 10kV lên cấp điện áp 22kV cho các lộ Đường dây 971,972,974 E15.4.

Điện lực Đô Lương đang quản lí vận hành chủ yếu là lưới điện trung áp 10kV, thời gian vận hành sử dụng đã lâu nên đã xuống cấp; kéo theo tính ổn định không cao, nguy cơ sự cố đường dây, gây mất điện diện rộng. Đồng thời với việc bán kính cấp điện lớn, phụ tải tập trung cuối nguồn làm cục bộ lưới điện một số khu vực trong giờ cao điểm gây ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt người dân.

Thí nghiệm máy biến áp 22kV trước khi đấu nối

Thí nghiệm máy biến áp 22kV trước khi đấu nối.

Trước nhu cầu phụ tải ngày càng cao, kéo theo đòi hỏi chất lượng điện năng cần phải được hoàn thiện và nâng cao để đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Chính vì vậy, việc thực hiện chuyển đổi lưới điện trung thế 10kV lên 22kV là một dự án cấp thiết và có giá trị rất quan trọng mang lại nhiều hiệu quả kinh tế, kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng của Điện lực Đô Lương.

Trong ba ngày thực hiện, ngoài công tác chuyển đổi, Điện lực Đô Lương đã chủ động di dời nâng cấp làm mới các trạm biến áp trong nhà, các trạm biến áp xuống cấp đến các vị trí mới nhằm thuận tiện cho việc quản lí vận hành và thay thế khi có sự cố. Ngoài ra, các tuyến đường dây trung thế cũ; đi qua các hộ gia đình, gây nguy hiểm cũng được nắn chỉnh và thay thế phụ kiện phù hợp với cấp điện áp mới.

Thí nghiệm máy biến áp trước khi chuyển nấc điện áp

Thí nghiệm máy biến áp trước khi chuyển nấc điện áp.

Xoá bỏ cấp điện áp 10kV và đưa vào vận hành cấp điện áp 22kV sẽ nâng cao chất lượng cung cấp điện, mang lại tính ổn định. Khi hệ thống lưới điện vận hành cấp điện áp 22kV khả năng mang tải của đường dây sẽ được tăng lên mà không phải nâng tiết diện dây dẫn, từ đó giảm thiểu được chi phí đầu tư để chống quá tải đường dây nhưng vẫn đáp ứng được tốc độ phát triển của phụ tải.

Với việc cải thiện, nâng cấp đồng bộ hệ thống lưới điện và trạm biến áp trên địa bàn, với mục tiêu Điện lực Đô Lương cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, mang lại chất lượng điện ngày càng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Trần Văn Thành – PC Nghệ An

;