Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Thủy Nguyên (Hải Phòng) phối hợp với chính quyền sở tại và các doanh nghiệp trên địa bàn tìm giải pháp nâng cao chất lượng vận hành, duy tu bảo dưỡng các đường dây.

                                     

Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, giảm thiểu sự cố do vi phạm hành lang lưới điện cao áp trong mùa mưa bão và nắng nóng năm 2022, Điện lực Thủy Nguyên và các doanh nghiệp có trạm biến áp đấu nối vào lộ 374E2.4 đã tìm giải pháp nâng cao chất lượng vận hành, duy tu bảo dưỡng các đường dây.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng thiết bị lưới điện, giảm thiểu sự cố, ổn định điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các doanh nghiệp, ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Điện lực Thủy Nguyên, ông Hoàng Công Nguyên - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thủy Nguyên chủ trì cuộc họp giữa Điện lực Thủy Nguyên với Công ty Cổ phần đúc 19-5 và 20 doanh nghiệp dùng điện lộ 374E2.4 để nâng cấp duy tu bảo dưỡng đường dây 35kV nhánh 19/5 là tài sản của Công ty CP đúc 19/5. Đại diện Điện lực Thủy Nguyên có ông Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Điện lực và Trưởng phòng kế hoạch vật tư Điện lực Thủy Nguyên .

 thuynguyenph

 Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thủy Nguyên, Điện lực Thủy Nguyên cùng các doanh nghiệp bàn về giải pháp cải tạo đường dây 35kV nhánh 19/5.

 Đường dây 35kV nhánh 19/5 là tài sản của Công ty CP đúc 19/5 được xây dựng từ năm 1974 đến nay chưa được duy tu sửa chữa lớn, trước đây chỉ cấp điện cho Công ty Cổ phần đúc 19-5. Sau này một số doanh nghiệp khác được thành lập trên địa bàn và đấu nối vào đường dây này. Hiện tại thiết bị đường dây đã xuống cấp không đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định cho 20 doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua thường xuyên xuất hiện sự cố gây sự cố mất điện cả lộ 374E2.4, ảnh hưởng đến chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện nói chung, ảnh hưởng đến việc sử dụng điện cho sản xuất của các doanh nghiệp và điện phục vụ đời sống nhân dân trên cùng lộ 374E2.4 . 

Tại cuộc họp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thủy Nguyên (KT&HT) đã đề nghị Công ty CP đúc 19-5 sớm thực hiện cải tạo, sửa chữa nâng cấp đường dây để giảm thiểu sự cố. Nếu tiếp tục để xảy ra sự cố gây gián đoạn cấp điện và nguy hiểm đến tính mạng của người dân, Công ty CP đúc 19/5 sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Điện lực sẽ lập phương án báo cáo UBND huyện để tách đấu nối đường dây của Công ty đúc 19/5 ra khỏi vận hành và không chịu trách nhiệm về việc gián đoạn cấp điện.

Điện lực Thủy Nguyên cũng đề nghị các doanh nghiệp có đường dây và TBA đấu nối trên nhánh đường dây 19/5 thực hiện đúng quy định của nhà nước về an toàn điện, cụ thể là thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật đối với các thiết bị lưới điện của mình đang đấu nối vào lưới điện chung theo đúng quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện. Đồng thời chủ động kiểm tra bảo dưỡng định kỳ công trình điện của mình nhằm giảm thiểu sự cố lưới điện chung.

Đường dây nhánh 19-5 có nhiều TBA khách hàng đấu nối và sử dụng. Trong thoả thuận đấu nối các doanh nghiệp đều có cam kết chia sẻ, đóng góp trách nhiệm và kinh phí để sửa chữa đường dây nhánh 19-5 khi phải thực hiện sửa chữa. Công ty Cổ phần đúc 19/5 và các doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện cải tạo đường dây 35kV nhánh 19/-5 để nâng cao chất lượng truyền tải và giảm thiểu suất sự cố chủ quan trên đường dây nói trên. Công ty CP đúc 19/5 chủ động lựa chọn nhà thầu tư vấn, thiết kế, thi công để thực hiện, Điện lực Thủy Nguyên phối hợp với Công ty CP đúc 19-5 trong công tác lập PA kỹ thuật, nghiệm thu, giải quyết các thủ tục về cắt điện để thi công và cải tạo đường dây nhanh nhất có thể, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20/7/2022. Sau thời hạn trên nếu không thực hiện được Phòng KT&HT huyện sẽ xem xét báo cáo UBND huyện giao cho Điện lực Thủy Nguyên tách đấu nối tạm thời đường dây nhánh 19/5 ra khỏi vận hành chờ xử lý. Để có giải pháp giảm sự cố lưới điện nói chung, yêu cầu các đơn vị tích cực tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện chủ động các biện pháp nhằm giảm thiểu sự cố do chất lượng thiết bị và hành lang lưới điện cao áp gây ra. Chặt tỉa, phát quang các cây cối trong, ngoài  hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, không xây dựng cơi nới các công trình ảnh hưởng, vi phạm vào hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.

Nguyễn Mạnh Hùng - Điện lực Thủy Nguyên, PC Hải Phòng