Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Yên Mô (PC Ninh Bình): Hoàn thành chuyển đổi lưới 10kV trung gian Yên Hòa sang vận hành cấp điện áp 22kV

Nằm trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô tỉnh Ninh Bình” thuộc chương trình Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3 (DPL3), ngày 14/8/2022, dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty Điện lực Ninh Bình, Điện lực Yên Mô kết hợp cùng Ban quản lý dự án, đội Quản lý vận hành và đội thi công đã đóng điện thành công chuyển đổi lưới 10kV lộ 972 Trạm trung gian Yên Hòa sang vận hành cấp điện áp 22kV. 

z3278366699775_7a85de5f76fee8e2f0e16d8ac411e907

CBCNV có mặt từ sớm để thực hiện công việc

Như vậy, từ cuối tháng 9/2021 đến nay, Điện lực Yên Mô đã hoàn thành chuyển đổi 08 lộ đường dây đang vận hành ở cấp 10 kV lên vận hành ở cấp điện áp 22 kV. Toàn bộ lưới điện trung áp của Điện lực Yên Mô hầu như đã xóa bỏ cấp điện áp 10kV. Theo kế hoạch Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đề ra, đến cuối năm 2022 sẽ chuyển đổi nốt 02 lộ đường dây của Trung gian Yên Bình lên vận hành cấp điện áp 22 kV, qua đó giúp cải thiện chất lượng điện áp, giảm tổn thất trên đường. Với đặc thù lưới điện trải dài, đi qua nhiều vùng có địa hình đồi núi phức tạp, trong quá trình xây dựng trước đây, lưới điện Yên Mô hình thành nhiều cấp điện áp trung áp 10kV, 22kV và 35kV. Các đường dây được thiết kế chắp vá, đan xen, giao chéo gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành, xử lý sự cố. Vật tư phục vụ sản xuất nhiều chủng loại, kèm theo đó là quá trình gia tăng tổn thất, giảm chất lượng điện áp... Trước nhu cầu phụ tải ngày càng cao, chất lượng điện năng cần phải được nâng cao đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình, việc hoàn thành chuyển đổi lưới điện trung thế 10kV lên 22kV đã đem lại nhiều hiệu quả kinh tế, kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng của Công ty.

z3217882114275_d9dbb27e7c9ec0b11bcc546f39932fda

Thực hiện chuyển đổi lưới 10kV lộ 972 Trạm trung gian Yên Hòa sang vận hành cấp điện áp 22kV

Với đặc điểm trung tính nối đất trực tiếp của lưới điện 22kV, khi có sự cố, các bảo vệ đảm bảo tách chọn lọc đường dây bị sự cố ra khỏi vận hành, đảm bảo an toàn cho khu vực có đường dây đi qua. Trong quá trình cải tạo, chuyển đổi lưới điện, Điện lực Yên Mô đã di chuyển nhiều tuyến đường dây trung thế giải quyết vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các vị trí cột góc, néo xung yếu được gia cố hoặc thay lại bằng cột chắc chắn. Lưới điện sau chuyển đổi, đã nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng, giảm được tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp.

Việc khai thác tối đa hiệu quả của dự án, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới điện 10kV của Điện lực Yên Mô lên 22kV vào cuối năm 2022 chắc chắn sẽ đánh dấu một bước chuyển mới về việc đảm bảo khả năng đáp ứng nguồn điện năng cho sản xuất và đời sống dân sinh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Mô nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

Ngọc Tuân - Điện lực Yên Mô, PC Ninh Bình