Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện dự án Đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina, tỉnh Hà Nam

Ngày 17/6/2022 Ban QLDA Xây dựng điện miền Bắc (BA3) đã phối hợp với các nhà thầu và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công dự án Đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina, tỉnh Hà Nam.

z3499700528126_88916dcf25b0cb0d094765e054e50c90 Dự án Đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina, tỉnh Hà Nam.

Quy mô của dự án bao gồm xây dựng mới 1,641 km đường dây 110kV mạch kép, sử dụng dây dẫn ACSR-300 với điểm đầu cột 15A xây dựng mới trong khoảng cột 14 và 15 đường dây 110kV Đồng Văn - Đồng Văn 3 và điểm cuối là Pooctich TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ của Công ty Điện lực Hà Nam và các cấp chính quyền địa phương, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Công trình đã hoàn thành mục tiêu cung cấp điện ổn định cho phụ tải Nhà máy Seoul Semiconductor Vina, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũng như hoàn thiện mạng lưới điện trong khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của hệ thống điện Quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Ban biên tập – BA3