Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam

Ngày 18/9/2022 Ban QLDA xây dựng điện miền Bắc (BA3) - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nam và các nhà thầu tổ chức đóng điện thành công dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam.

Quy mô của dự án bao gồm Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA - 110/35/22kV, kèm tủ điều khiển xa, vận hành song song với MBA T1 hiện có.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ của Công ty Điện lực Hà Nam và các cấp chính quyền địa phương, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

ba3

Đóng điện thành công dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam.

Công trình đã hoàn thành mục tiêu đảm bảo độ tin cậy, công suất nguồn cấp điện, đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng trưởng của các phụ tải KCN Đồng Văn 4 và huyện Kim Bảng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực tỉnh Hà Nam cũng như hoàn thiện mạng lưới điện trong khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của hệ thống điện Quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt./.

Đặng Thị Phiến - BA3