Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện hạ thế tại Lùng Pá - Bản Nầng

Ngày 23/12/2021, Điện lực Văn Quan - Công ty Điện Lực Lạng Sơn tổ chức đóng điện hạ thế thành công cho các hộ dân tại thôn Lùng Pá – Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan. 

trong bài viết

Điện lực Văn Quan thực hiện đóng điện thành công tại thôn Lùng Pá – Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan

Công trình thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 -2020, phân kỳ năm 2021. Tại huyện Văn Quan có 7 thôn thuộc 2 xã Tân Đoàn và Bình Phúc được thụ hưởng Dự án, với tổng vốn đầu tư trên 8,3 tỷ đồng. Trong đó, quy mô cấp điện tại thôn Lùng Pá – Bản Nầng thuộc xã Tân Đoàn gồm: trên 1,3km đường dây trung thế 35kV, 01 trạm biến áp 50kVA; trên 3,3km đường dây hạ thế 0,4kV, cấp điện cho 55 hộ dân với 23 hộ trắng về điện. 

Trong bài 2

Gia đình ông Hoàng Văn Phòng, thôn Lùng Pá - Bản Nầng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan sau nhiều năm mong chờ đã có điện lưới quốc gia ngày 23/12/2021

Công trình cấp điện tại thôn Lùng Pá - Bản Nầng được triển khai từ tháng 10/2021, sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành đúng theo tiến độ. Hiện 100% số hộ của thôn Lùng Pá - Bản Nầng đã được dự án kéo điện lưới về đến tận hộ gia đình và có điện để sử dụng. Được biết, sau khi hoàn thành đóng điện tại thôn Lùng Pá - Bản Nầng, thì tỷ lệ hộ dân trên địa bàn huyện Văn Quan được sử dụng điện lưới quốc gia đã đạt 100%. 

Thu Hường&Hải Phong - PC Lạng Sơn