Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện thành công công trình “Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đồi Cốc-Bắc Giang”

Vừa qua, tại TBA 110kV Đồi Cốc, tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành công toàn bộ công trình “Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đồi Cốc”. Dự án có tổng mức đầu tư trên 87 tỷ đồng, thuộc công trình năng lượng cấp II, dự án nhóm C, do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.

Dự án khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Với quy mô hạng mục công trình xây dựng bao gồm: Lắp đặt MBA T1, T2 - 63MVA – 115/38,5/23 (thay thế cho 02 MBA T1, T2 40MVA – 115/38,5/23(6) hiện trạng); Tháo, lắp đặt lại CSV 35kV cho MBA lắp mới; Tháo, lắp đặt lại CSV 22kV cho MBA lắp mới; Phía 35 kV: Tháo, lắp đặt lại CSV 35kV cho MBA lắp mới, các thiết bị khác giữ nguyên hiện trạng.

MBA T2-  TBA 110kV Đồi Cốc.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điệnh lực cho biết, việc đóng điện thành công dự án “Nâng công suất MBA T1, T2 TBA 110kV Đồi Cốc” đã giúp bổ sung công suất nguồn, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các cơ sở sản xuất và nhân dân khu vực thành phố Bắc Giang và một số địa phương lân cận trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhu cầu sản lượng điện ngày một tăng cao của khách hàng quan trọng có phụ tải lớn là các khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Khánh Dư - BA2
 

;