Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện thành công dự án Đường dây và TBA 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Dự án Đường dây và TBA 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao BA3 trực tiếp quản lý, thực hiện và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc tư vấn khảo sát, lập dự án.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 46 tỷ đồng với quy mô chính: Xây dựng mới đường dây trên không 110kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên ĐZ 110kV XM Sông Lam 2 – Thủy điện Chi Khê và xây dựng mới 0,637km đường dây 35kV mạch kép; xây dựng TBA 110kV công suất 2x25 MVA (trước mắt lắp 01 MBA 25MVA), thêm vào đó là xây dựng nhà điều khiển phân phối; lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC… theo tiêu chí TBA không người trực; xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Nghệ An, A1 và trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.Dự án Đường dây và TBA 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Với yêu cầu cấp bách để kịp đóng điện bổ sung nguồn trạm 110kV cấp điện cho phụ tải của huyện Con Cuông và khu vực lân cận trong giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn về sau, dự án cũng góp phần tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và giảm bán kính cấp điện phía trung áp cho lưới điện phân phối của các huyện Con Cuông, Anh Sơn.

Như vậy, mặc dù gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, đơn vị thi công và sự hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, dự án Đường dây và TBA 110kV Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã được đóng điện đúng kế hoạch, bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài phục vụ phát triển kinh tế, anh sinh xã hội tỉnh Nghệ An.Theo BA3
 

Bình luận

;