Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đóng điện thành công dự án "Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn"

Đêm ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công xuất tuyến 2 (1 mạch từ VT1.2-VT8.2 thuộc dự án "Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn" từ nguồn trạm 110kV Đồng Đăng; Đồng thời đóng xung kích ngăn lộ 110kV 175 T220 Lạng Sơn và đưa vào vận hành an toàn theo đúng các tiêu chí kỹ thuật.  

Công trình xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn thuộc công trình năng lượng cấp II, nhóm C với tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 94.3 tỷ đồng, có quy mô như sau: Xây dựng mới 02 tuyến đường dây không 110kV (04 mạch/đường dây) xuất tuyến sau TBA 220kV Lạng Sơn có tổng chiều dài 11,179km và cải tạo tuyến đường dây 02 mạch, có chiều dài 3,877km. Cụ thể: Xây dựng mới tuyến đường dây 04 mạch thứ nhất (XT-1): gồm có 02 mạch treo dây dẫn ACSR-240/39 cấp điện cho TBA 110kV Lạng Sơn; 02 mạch treo dây dẫn ACSR-300/48 đấu nối NM nhiệt điện Na Dương, tổng chiều dài 9,113km. Xây dựng mới tuyến đường dây 04 mạch thứ hai (XT-2): điểm đầu pooctich TBA 220kV Lạng Sơn; điểm cuối cột số 08 xây dựng mới chiều dài 2,066 km. 

A1

Toàn cảnh công trình trước giờ đóng điện

Theo Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực  cho biết: Dự án Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn là dự án trọng điểm của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC), nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc đóng điện thành công dự án "Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Lạng Sơn" và đi vào vận hành sẽ giúp khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng trạm biến áp 220kV Lạng Sơn; Tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải thành phố Lạng Sơn; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 được Bộ Công Thương  phê duyệt.

Tô Hương-BA2                                                                

Bình luận