Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

EVNNPC tổ chức Hội nghị trực tuyến với Bộ Tài chính đánh giá tình hình quản lý tài chính dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ

IMG_7428.toan canhjpg

Chiều ngày 26/11/2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Bộ Tài chính đánh giá tình hình quản lý tài chính dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - dự án KFW3 dưới sự chủ trì của ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo của Văn phòng, Ban Kế hoạch, Ban Tài chính Kế toán, Ban Đầu tư, Ban Quản lý Đấu thầu,  Ban Quản lý Dự án lưới điện, đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Bộ Tài chính, Ngân hàng SHB. Tại các điểm cầu khác có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Ba Hue

Bà Hà Thị Minh Huệ - Chánh văn phòng Tổng công ty báo cáo tình hình quản lý tài chính dự án Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ

Đối với dự án KW3.1, tổng số vốn vay của 3 Tổng công ty (EVNNPC, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung) với hiệp định vay là 150 triệu EUR. Trong đó, số vốn vay của EVNNPC là 82 triệu EUR được ký vào ngày 10/10/2016 và hết hạn 30/12/2021. Dự án KFW3.1 gồm 11 công trình 110kV và 9 công trình trung áp. Tính đến thời điểm hiện nay, dự án Lưới điện tại thành phố vừa và nhỏ chưa giải ngân hết vốn vay KFW, do đó chưa có cơ sở để đánh giá chính xác hiệu quả sử dụng vốn vay KFW. Tuy nhiên, với nhiều dự án KFW3.1 đã hoàn thành và hầu hết các dự án KFW3.1 sử dụng vốn vay KFW có chi phí đầu tư thấp hơn so với hạn mức vốn vay được phân bổ cho thấy các dự án đã tiết kiệm phần vốn vay, đảm bảo tính hiệu quả các dự án. Dự án KFW3.1 đang được xin gia hạn thời gian giải ngân đến 31/12/2022. Do EVNNPC sẽ không sử dụng hết tổng số vốn vay nên EVNNPC đề nghị Bộ Tài Chính chấp thuận giải ngân phần chi phí khác bằng nguồn vốn KFW để tận dụng tối đa nguồn vốn đã được phân bổ (EVNNPC đã có thư không phản đối của KFW).

Đối với dự án KFW3.2, tổng số vốn vay của EVNNPC là 56 triệu EUR trong đó vốn đối ứng là 46 triệu EUR. Dự án KFW3.2 đã được EVNNPC đề xuất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh bổ sung danh mục từ tháng 03/2019 và EVN đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương vào tháng 8/2019. Đến nay, danh mục điều chỉnh vẫn chưa được phê duyệt do vướng mắc liên quan đến các Luật và Nghị định mới ra đời như Luật Đầu tư công 39/2019/QH, Nghị định 56/2020/NĐ-CP dẫn đến việc chi phí dự án tăng cao, phát sinh do phải chịu phí gia hạn của Dự án. Hiện nay, EVNNPC đang rà soát lại danh mục theo tiến độ đầu tư để cập nhật và sẽ sớm có báo cáo kiến nghị các cấp thẩm quyền cho phép điều chỉnh ngay sau khi Nghị định thay thế Nghị định 56 được ban hành.

IMG_7441 sep Thai

Ông Lê Quang Thái – Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu và có ý kiến tại buổi làm việc

Đối với Dự án KFW3, trong quá trình triển khai dự án, EVNNPC đã gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác phê duyệt và thực hiện dự án do địa bàn rộng, dẫn đến tiến độ thực hiện Dự án chậm so với dự kiến. Việc thực hiện Dự án này khó khăn hơn rất nhiều so với Dự án sử dụng nguồn vốn ODA khác do thủ tục của phía nhà tài trợ rất phức tạp. Quá trình thực hiện Dự án gặp một số khó khăn về thủ tục đầu tư, đấu thầu và thi công do có nhiều vướng mắc về chế độ chính sách, phản ứng của người dân, chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm vừa qua, nhiều dự án đã thực hiện đấu thầu xong nhưng không thể triển khai thi công được nên các dự án đều bị chậm tiến độ, nhiều gói thầu không thực hiện được do giá vật tư thiết bị tăng nhiều làm cho nhiều dự án phải thực hiện đấu thầu lại.

IMG_7437bo tai chinh

Ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại phát biểu tại buổi họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại đã có ý kiến đề nghị các Tổng công ty khi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc xin gia hạn cần phải nêu rõ nguyên nhân gia hạn và cân nhắc giữa việc thay đổi hoặc không thay đổi cơ cấu vốn để tránh nhiều thủ tục phức tạp. Về công tác giải ngân, ông Võ Hữu Hiển đề nghị các Tổng Công ty trao đổi với cơ quan cho vay lại để rà soát lại số lượng giải ngân, lập bảng kê liên quan tổng vốn vay từ khi bắt đầu thực hiện Dự án để đối chiếu trong quá trình thực hiện. Đồng thời đối với các khoản tiếp tục giải ngân, các Tổng công ty nghiên cứu phương án gia hạn hay không gia hạn để lập lại kế hoạch theo quy định hiện hành. Về công tác thanh toán chi phí, các chủ đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính để chủ động trao đổi đàm phán với KFW. Thông qua việc trao đổi, thảo luận, ông Võ Hữu Hiển đề nghị EVNNPC hoàn thiện báo cáo tình hình giải ngân, rà soát tình hình triển khai các dự án, trả nợ, quyết toán và đánh giá việc sử dụng vốn căn cứ theo quy định Đảng và nhà nước để tiết kiệm tránh lãng phí. Cơ quan cho vay lại phối hợp với Bộ tài chính báo cáo rõ hơn tình hình thực hiện Dự án của Tổng công ty, thẩm định ký kết hợp đồng cho vay lại, kiểm soát chi, giải ngân, thu hồi vốn, lập bảng kê đối với khoản cho vay lại và quản lý dòng tiền trong suốt thời gian thu hồi trả nợ sau này. Ông Võ Hữu Hiển đã đề nghị các Tổng công ty cần cân nhắc kỹ việc gia hạn và khẩn trương làm các thủ tục xin gia hạn nếu cần. Ông Võ Hữu Hiển hy vọng trong thời gian tới ngân hàng, cơ quan cho vay lãi, bộ tài chính, các đơn vị cho vay lại sẽ kết nối với nhau để cùng trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện để việc thực hiện Dự án được thuận lợi và hiệu quả.

Thu Hương – Ban Truyền thông.EVNNPC