Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang

toan canh cuoc hop

Ngày 24/6/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang.
Tham dự Hội nghị, có sự tham gia của ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; Lãnh đạo các ban chuyên môn Tổng công ty; Ban Quản lý dự án BA1, BA2, BA3, cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia - ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Trưởng ban Kế hoạch; Lãnh đạo Sở Công Thương, Lãnh đạo cùng các ban chuyên môn của Công ty Điện lực Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang.

A Sơn- Ban Kế hoạch

Tại Hội nghị, ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC đã báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình điện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang. 

Nhìn chung, lưới điện trên địa bàn 4 tỉnh vận hành chất lượng tốt, đảm bảo an toàn trong truyền tải công suất trên đường dây, cung cấp điện ổn định cho các phụ tải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, dịch vụ... Các Công ty đã chủ động bám sát, tham mưu và thực hiện theo quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được phê duyệt. Theo đó, tỉnh Phú Thọ được phê duyệt 65 hạng mục lưới điện 110kV, đạt khoảng 34% so với quy hoạch được duyệt, thời gian còn lại phải thực hiện khối lượng đầu tư khá lớn. Khối lượng thực hiện điều chỉnh quy hoạch 11 hạng mục lưới điện 110kV, trong đó 04 hạng mục bổ sung quy hoạch là các phụ tải CN - XD tại KCN Thụy Vân và CCN Bãi Ba.

Tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt 21 hạng mục lưới điện 110kV đạt khoảng 52% so với quy hoạch, thời gian còn lại phải thực hiện khối lượng đầu tư khá lớn.  Khối lượng thực hiện điều chỉnh quy hoạch lưới điện ít (02 hạng mục  phục vụ đấu nối NMTĐ và 02 hạng mục cấp điện cho phụ tải) cho thấy việc lập quy hoạch giai đoạn cơ bản phù hợp, đáp ứng quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Tiến độ thực hiện đầu tư, đưa các công trình vào vận hành lệch so với tiến độ quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều đường dây và TBA 110kV mang tải cao, cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các TBA 220kV Nghĩa Lộ và đầu tư, cải tạo các đường dây 110kV, đồng thời xem xét bổ sung quy hoạch và điều chỉnh tiến độ quy hoạch từ giai đoạn 2026-2030 để thực hiện đầu tư giai đoạn 2022-2025.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035, 37 hạng mục lưới điện 110kV đã được thực hiện, đạt 37% so với quy hoạch được duyệt. Khối lượng đầu tư trong thời gian còn lại còn khá lớn. Khối lượng thực hiện điều chỉnh quy hoạch lưới điện gồm 07 hạng mục lưới điện 110kV, chủ yếu là điều chỉnh tiến độ quy hoạch.

Đối với tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035, 32 hạng mục lưới điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt, đạt 43% so với quy hoạch được duyệt. Khối lượng đầu tư trong thời gian còn lại còn khá lớn. Khối lượng thực hiện điều chỉnh quy hoạch lưới điện nhiều (17 hạng mục lưới điện 110kV), chủ yếu là bổ sung quy hoạch phương án đấu nối các nhà máy thủy điện khu vực. Số các hạng mục lưới điện 110kV đưa vào vận hành sát với số hạng mục quy hoạch được duyệt, đáp ứng được nhu cầu phụ tải khu vực. 

ong son tt sua
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Trưởng ban Kế hoạch, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Sơn đã thông tin đến Hội nghị về tình hình triển khai các dự án lưới điện truyền tải trong khu vực các vướng mắc do chồng chéo về quy hoạch dẫn đến phải điều chỉnh hướng tuyến gây chậm tiến độ các dự án. Các vướng mắc về thời gian triển khai quy hoạch lưới điện đối với một số địa phương cần được điều chỉnh sớm hơn do nhu cầu phụ tải.
Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của bốn Công ty Điện lực, các Ban Quản lý dự án EVNNPC đã báo cáo tình hình vận hành lưới điện, nhu cầu phụ tải, quy hoạch và tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện, công tác thẩm định, điều kiện nghiệm thu, những khó khăn và vướng mắc khi thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang giai đoạn 2016 đến nay. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra, nghiệm thu công trình điện.

SCT Phú Thọ SCT Yên Bái
Lãnh đạo SCT Tuyên Quang lanh đao SCT Hà Giang


  Lãnh đạo Sở Công Thương của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang phát biểu tại cuộc họp

Đánh giá cao việc luôn đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, cũng như sinh hoạt dân sinh của EVNNPC nói chung và các Công ty Điện lực của bốn tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang nói riêng, đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh đề nghị các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm được hoàn thành đưa vào vận hành. Đối với các dự án trong thời gian tới, Sở Công Thương bốn tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang có quan điểm chung là đề nghị EVNNPC tiếp tục chủ động đi trước một bước trong công tác cung cấp điện để tạo tiền đề thu hút nhiều nhà đầu tư đến với địa phương. Bên cạnh đó, dưới vai trò cơ quan chuyên môn xây dựng tại địa phương, các Sở Công Thương sẽ phối hợp với ngành điện để thực hiện các dự án lưới điện trong công tác thỏa thuận tuyến và các nhiệm vụ chuyên môn khác. Về công tác quy hoạch, các Sở Công Thương sẽ tập trung lưu ý đến chủ trương phát triển KT-XH tại địa phương để xây dựng quy hoạch lưới điện đảm bảo sát với nhu cầu điện năng, có tầm nhìn triến lược để thuận lợi khi triển khai thực hiện quy hoạch. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các Sở Công Thương sẽ tích cực phối hợp với các Ban QLDA và các cấp chính quyền địa phương để tháo gỡ. Về công tác nghiệm thu, các Sở Công Thương đề nghị các Ban QLDA chuyển đầy đủ các hồ sơ quản lý chất lượng công trình để Sở Công Thương có cơ sở sở phối hợp thực hiện.

ông Lê Minh Tuấn
 
Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các đơn vị, ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đề nghị các đơn vị lưu ý đến tiến độ đóng điện dự án 220KV Bắc Quang trong tháng 7/2022. Sở Công Thương Hà Giang cần có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để phối hợp thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC đề nghị các Sở Công Thương khác báo cáo UBND tỉnh quan tâm đến việc xây dựng các TBA 220kV (Ưu tiên việc lắp thêm máy biến áp T2, nâng công suất các máy 125MVA lên 250 MVA), các xuất tuyến 110kV. Các Sở Công Thương cần lưu ý đến quy hoạch tích hợp lưới điện vào quy hoạch điện phù hợp với nhu cầu của từng địa phương. Ông Lê Minh Tuấn cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết tồn tại trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong năm 2022 theo ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và kiến nghị của Công Thương. Các cơ quan chuyên môn xem xét ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về danh mục hồ sơ hoàn thành công trình.

Thu Hương - Ban TT.EVNNPC & Hồng Nhung - PC Phú Thọ