Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngày 30/6/2022, tại trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị rà soát công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu công trình điện xây dựng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

IMG_7162
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía EVNNPC có sự tham gia của ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn và Ban Quản lý dự án BA1, BA2, BA3. Về phía Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Trưởng ban Kế hoạch, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn liên quan. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo các Sở Công thương, đại diện lãnh đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

IMG_7156 Ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC đã báo cáo công tác quy hoạch lưới điện, thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình điện khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Tại Hội nghị, ông Hồ Anh Sơn - Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC đã báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình điện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhìn chung, lưới điện trên địa bàn 3 tỉnh vận hành với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn trong truyền tải, cung cấp điện ổn định cho các phụ tải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, dịch vụ... Các Công ty đã chủ động bám sát, tham mưu và thực hiện theo quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được phê duyệt. 

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2016-2025, tỉnh Nghệ An được phê duyệt 77 hạng mục lưới điện 110kV, 32 hạng mục đã được đưa vào vận hành, đạt khoảng 41,56% so với quy hoạch được duyệt, đang thực hiện 17 hạng mục (Tổng thực hiện 49/77 đạt 63,63%). Tại tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt 93 hạng mục lưới điện 110kV, 37 hạng mục đã được đưa vào vận hành, đạt khoảng 40% so với quy hoạch, hiện nay đang thực hiện 25 hạng mục (Tổng thực hiện 62/93 đạt 66,67%). Tỉnh Hà Tĩnh được phê duyệt 41 hạng mục lưới điện 110 kV, 15 hạng mục đã được thực hiện, đạt 36,58% so với quy hoạch được duyệt, Hiện nay đang thực hiện 11 hạng mục (Tổng thực hiện 26/41 đạt 63,41%). 

IMG_7220
Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Trưởng ban Kế hoạch, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó trưởng Ban kế hoạch, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia chia sẻ, các Trạm 500kV, 220kV hiện đang vận hành ở mức đầy tải do nhu cầu phụ tải trong các năm qua tăng cao và do nhiều dự án luôn triển khai chậm so với tiến độ. Ông Nguyễn Xuân Sơn đề nghị với UBND, Sở Công Thương các tỉnh Thanh hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đẩy mạnh việc phối hợp với ngành điện để các dự án công trình điện trong khu vực được thực hiện đúng tiến độ.

9391d1320ef8cda694e9 Lãnh đạo Sở Công Thương của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh cho biết, các tỉnh luôn chủ động phối hợp với ngành điện trong quá trình thực hiện các dự án điện trên địa bàn. Đối với các dự án thuộc quy hoạch lưới điện giai đoạn đến năm 2026, Sở Công thương các tỉnh đã thực hiện đưa vào Quy hoạch sử dụng đất. Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh đánh giá cao việc luôn đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, cũng như sinh hoạt dân sinh của EVNNPC. Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh đề nghị các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm được hoàn thành đưa vào vận hành. Về công tác quy hoạch, Sở Công thương các tỉnh sẽ tập trung lưu ý đến chủ trương phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để xây dựng quy hoạch lưới điện đảm bảo sát với nhu cầu điện năng, có tầm nhìn chiến lược để thuận lợi khi triển khai thực hiện quy hoạch. Trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Công thương các tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các Ban QLDA và các cấp chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

9cd6fefc2e36ed68b427 Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh báo cáo tình hình cung cấp điện tại các tỉnh

Sau khi nghe các báo cáo về hiện trạng lưới điện, tình hình cung cấp điện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025, tình hình thực hiện các quy hoạch phát triển lưới điện trong thời gian tới và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, ông Lê Quang Thái ghi nhận đối với các tỉnh Thanh hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, ngành điện đang nhận được sự ủng hộ, đồng hành với quyết tâm, trách nhiệm rất cao từ các cấp chính quyền, trong đó đặc biệt là Sở Công thương. Mong muốn, trong giai đoạn tới các ngành, các cấp chính quyền và người dân địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án để các dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ông Lê Quang Thái đề nghị các Công ty Điện lực cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương và UBND các tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án mạng lưới điện để quy hoạch đảm bảo tính khả thi. Đối với Tổng công ty Truyền tải quốc gia, ông Lê Quang Thái mong muốn, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia quan tâm hơn nữa, đồng thời có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án 220kV.

IMG_7142 Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Lê Quang Thái nhấn mạnh, nhiệm vụ đảm bảo cấp điện gắn liền với các Công ty Điện lực, các Sở Công thương của các tỉnh. Tính đến năm 2022, tốc độ phát triển phụ tải tại 03 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh tăng cao nhưng chất lượng điện áp cơ bản vẫn đáp ứng ổn định, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, lưới điện Trung, Hạ áp ở một vài khu vực trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An vẫn còn tình trạng điện áp thấp do đường dây vận hành lâu năm. Để khắc phục những điều đó việc phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện cùng với các cơ quan chính quyền địa phương là việc làm cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trình điện trên địa bàn các tỉnh. Ông Lê Quang Thái đề nghị UBND các tỉnh cùng các Sở ban ngành địa phương đưa vào quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất phục vụ phát triển các dự án điện, đồng thời, quan tâm, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện các dự án sau khi Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt. Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện trên đường dây 110kV. Ông Lê Quang Thái cũng đã đề nghị các tỉnh quan tâm và sớm thành lập Ban chỉ đạo phát triển điện lực ở các tỉnh. Ban chỉ đạo này sẽ thực hiện các chức năng như: tham gia vào xây dựng phương án mạng lưới điện; giám sát việc thực hiện quy hoạch; phối hợp và chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ đạo giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án theo quy hoạch.

Đối với các Ban Quản lý Dự án, các Công ty Điện lực của EVNNPC và của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, ông Lê Quang Thái đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan đến Sở Công Thương và các sở ngành liên quan. Đồng thời, các Ban Quản lý dự án cần tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Sở Công thương trong quá trình nghiệm thu các dự án.

Kết thúc Hội nghị ông Lê Quang Thái thay mặt Ban lãnh đạo EVNNPC và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cảm ơn UBND tỉnh và các Sở Công thương Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đồng hành, ủng hộ hoạt động Điện lực trên địa bàn trong những năm qua. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ với tinh thần trách nhiệm cao từ phía lãnh đạo của 3 tỉnh tạo điều kiện để ngành điện phát triển phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn.

Kim Ngân - Ban TT. EVNNPC & Phan Thủy PC Nghệ An