Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Khởi công dự án Đường dây và TBA 110kV khu công nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An

Dự án Đường dây và TBA 110kV khu công nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao BA3 quản lý A; Công ty Cổ phần Đầu tư điện và Xây dựng công trình thực hiện tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây là công trình năng lượng cấp II nhóm C, có tổng mức đầu tư trên 81 tỷ đồng, quy mô: Xây dựng mới 0,035km ĐZ110kV mạch kép, sử dụng dây dẫn ACSR400; xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 03 MBA; xây dựng nhà điều khiển phân phối, lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC… theo tiêu chí TBA không người trực; xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Nghệ An, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm dữ liệu Tổng công ty theo quy định.

Sau thời gian khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, ngày 10/11/2021, tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, BA3 đã phối hợp với PC Nghệ An và các nhà thầu tổ chức lễ khởi công dự án “Đường dây và TBA 110kV khu công nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An”.
Lễ khởi công dự án Đường dây và TBA 110kV khu công nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An

Dự án Đường dây và TBA 110kV khu công nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động sẽ cấp điện cho các phụ tải thuộc khu công nghiệp WHA, tỉnh Nghệ An, tăng cường liên kết lưới, tạo liên kết mạch vòng lưới điện trung áp trong khu vực, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho khu vực cũng như hoàn thiện lưới điện 110kV tỉnh Nghệ An theo quy hoạch giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt.Ban Biên tập – BA3
 

Bình luận

;