Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Kiểm tra công tác đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Dự án lưới điện theo chương trình của HĐTV năm 2022


Sáng ngày 21/6/2022, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác đầu tư xây dựng của Ban Quản lý Dự án lưới điện (BA1) thực hiện từ năm 2019 đến nay. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn của EVNNPC và đại diện Lãnh đạo các phòng, ban của BA1.

A Thao. Ban QLDALĐ

Ông Nguyễn Sông Thao - Giám đốc BA1 báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng

Theo báo cáo, từ năm 2019 đến nay, BA1 được giao thực hiện 101 dự án trên địa bàn thuộc 27 tỉnh. Trong đó, 36 dự án đang chuẩn bị công tác đầu tư, 14 dự án đang triên khai đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, 13 dự án đang thi công, 38 dự án đã đóng điện, 20  dự án đang quyết toán, 16 dự án đã quyết toán. Tổng giá trị giải ngân hàng năm đều đạt trên 90% so với kế hoạch giao. Công tác giải ngân của BA1 luôn đảm bảo kế hoạch Tổng công ty giao. 

Trong quá trình thực hiện các dự án, BA1 đã chủ động phối hợp làm việc với các sở, ban ngành của địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện hỗ trợ bồi thường đối với cây cối trong hành lang tuyến, hoàn thiện các thủ tục cấp phép xây dựng đối với các công trình thi công. Tuy nhiên, BA1 vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đường dây cao thế và trạm biến áp. 

ông Phạm Bình Minh.EVNNPC

Ông Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư phát biểu 

Tại cuộc họp, ông Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Quản lý Đầu tư cho biết: Việc kiểm tra công tác đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị quyết số 623/NĐ-HĐTV ngày 21/12/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPC về chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng thành viên EVNNPC và Tờ trình 21/TTr-KTTT ngày 11/01/2021 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ năm 2022 của EVNNPC đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Theo đó, nội dung kiểm tra công tác đầu tư xây dựng bao gồm: kiểm tra về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng của các đơn vị; kiểm tra việc chấp hành các quy định của EVN, EVNNPC và các văn bản pháp luật về công tác đầu tư xây dựng. 

Ông Bùi Lê Cương.TVHĐTV anh chỉnh

Ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV phát biểu khai mạc 

Sau khi nghe báo cáo của BA1 và báo cáo của Ban Quản lý đầu tư, ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV  đã thông tin về nội dung của buổi làm việc và dự kiến chương trình làm việc trong 3 ngày. Để đảm bảo chương trình làm việc đạt kết quả tốt, ông Bùi Lê Cường đề nghị BA1 tập hợp nội dung báo cáo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các dự án theo danh mục kế hoạch từ năm 2019 đến nay cho đoàn kiểm tra, bố trí cán bộ, lãnh đạo có liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra. 

Mục đích của buổi kiểm tra là để rà soát việc chấp hành pháp luật, quy định của EVN, EVNNPC trong công tác đầu tư xây dựng trong các năm từ 2019 đến nay, qua đó chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, vướng mắc kịp thời khắc phục để công tác đầu tư xây dựng ngày một hoàn thiện, chất lượng và hiệu quả cao. Ông Bùi Lê Cường đề nghị BA1 bổ sung các kiến nghị và đề xuất trong quá trình thực hiện các dự án để Tổng công ty có phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các dự án được giao./.

Thu Hương.Ban TT.EVNNPC & Phạm Văn Kiểm.BA1