Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Nghiệm thu đóng điện dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 18/7/2022, tại Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) phối hợp với các nhà thầu và Công ty điện lực Hòa Bình đã đóng điện thành công dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

ky son Đóng điện dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình thuộc nhóm Công trình công nghiệp cấp II, nhóm C với tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng, có quy mô: lắp đặt MBA 110kV có công suất 40MVA có khả năng vận hành song song với MBA T1; Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa, cho phép kết nối với TTĐKX khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp không người trực; Lắp đặt Lắp đặt 03 ngăn tủ đường dây 22kV và 03 ngăn tủ đường dây 35kV để đấu nối lưới điện khu vực. 

Khi đi vào hoạt động, dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình sẽ đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải thành phố Hòa Bình, đặc biệt là các khu công nghiệp trên địa bàn và các khu vực lân cận trong giai đoạn 2021-2025 và trong tương lai; Tăng cường liên kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, cải thiện chất lượng điện năng,  thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như nâng cao đời sống an sinh xã hội cho thành phố Hòa Bình; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công thương phê duyệt. 

Ban biên tập - BA3