Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Nghiệm thu đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/6/2022, tại Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) và Công ty điện lực Lạng Sơn đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ, tỉnh Lạng Sơn. 

z3486880521212_00487399a404f2cf67c46cace4fcaf31 Toàn cảnh dự án Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ, tỉnh Lạng Sơn. 

Dự án này là công trình nhóm C, có tổng mức đầu tư gần 78  tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc triển khai thực hiện.

Công trình có quy mô xây dựng mới 0,5km đường dây trên không 110kV, mạch kép, dây dẫn ACSR-300/39 và Trạm biến áp 110kV Cao Lộc quy mô 02 máy biến áp, tổng công suất 2x40MVA. Giai đoạn này lắp đặt MBA (T1) 40MVA - 115/38,5/23kV với hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định, tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành, sẵn sàng kết nối với trung Tâm điều khiển xa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc.

z3486880527212_86bf8c2ea4972fb612f5f8a03766f94aMBA (T1) 40MVA - 115/38,5/23kV.

Công trình Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ, sau khi triển khai các bước đầu tư, thi công theo quy định, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đền bù GPMB và thời tiết mưa lũ kéo dài, nhưng với nỗ lực của Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, sự phối hợp với các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương và Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đảm bảo có mặt bằng để dự án được triển khai thi công  và giải quyết các điểm vướng mặt bằng cuối cùng trong tháng 5/2022. Trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của dự án. Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc đã bám sát chỉ đạo các nhà thầu thi công khắc phục thời tiết mưa lũ, địa hình phức tạp và phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn xử lý các điểm giao chéo, đấu nối đường dây 110kV theo phương thức đăng ký với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc đảm bảo an toàn trong lao động, chất lượng, hiệu quả và đáp ứng tiến độ đóng điện công trình.

Khi dự án Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ đưa vào vận hành sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải của huyện Cao Lộc, tăng cường sự hỗ trợ cấp điện cho thành phố Lạng Sơn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tại huyện Cao Lộc và vùng lân cận, cũng như nâng cao đời sống an sinh xã hội của tỉnh Lạng Sơn, đồng thời tạo tiền đề để từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh, giảm bán kính cung cấp điện cho các xuất tuyến trung áp thuộc địa bàn huyện Cao Lộc, Lộc Bình, qua đó giảm tổn thất điện năng và tăng cường khả năng cung cấp điện, tăng cường độ tin cậy và khả năng truyền tải của lưới điện tỉnh Lạng Sơn góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Ban ĐHDA Điện 2 - BA3